Πάρος: Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Μάρπησσας

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μάρπησσας που θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00 μ.μ. στο γραφείο της Κοινότητας Μάρπησσας Δήμου Πάρου, κεκλεισμένων των θυρών (λόγω του covid 19) για την συζήτηση στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση πρακτικού αθλητικής επιτροπής Δήμου Πάρου για παραχώρηση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ Κοινοτικού Γυμναστηρίου Μάρπησσας για τη διοργάνωση του Karagoutis Training Camp .


Η Πρόεδρος Κοινότητας
Μάρπησσας

Άννα Αντωνοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. κ. Δήμαρχο Πάρου
2. κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου Πάρου
3. κ. Ρούσσο Βατίστα – Αντιδήμαρχο Πάρου.
4. κ. Σάμιος Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος Πάρου
5. κ. Πρόεδρο ΚΔΕΠΑΠ
6. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Πάρου.
7. Πρόεδρο και ΔΣ Αθλητικού Συλλόγου «Μαρπησσαικός».
8. Μέλη Επιτροπής Αθλητισμού Μάρπησσας

...