Σην Αλυκή Περιμένουν…

Στην τελευταία συνεδρίαση (5-6-20) του Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, παρουσία κατοίκων και φορέων της Αλυκής αναφερθήκαμε στην ανησυχία τους σχετικά με την καθυστερημένη επι τριετία ολοκλήρωση του έργου του αλιευτικού καταφυγίου, την τροποποίηση ή μη της αρχικής μελέτης και την αποτελεσματικότητα του με βάση τη μέχρι τώρα συμπεριφορά του. Ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα απαντούσε εγγράφως στην επιστολή των φορέων  και τέλος Ιουνίου – αρχές Ιουλίου κλιμάκιο θα επισκεπτόταν την Αλυκή  με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών και των φορέων της περιοχής.

Θυμίζουμε στο Πρόεδρο αυτές του τις δεσμεύσεις,γιατί καμιά δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και βρισκόμαστεήδη στα μέσα του Ιουλίου.

Πάρος 10/7/20

...