Κίνηση Κατοίκων και Φίλων της Πάρου για την Ανέλκυση του “ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ”

Εμείς οι κάτοικοι και φίλοι του νησιού της Πάρου, συγκροτούμαι σήμερα 9/7/2020, μια ενεργό κίνηση με την επωνυμία «ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ».

Οι λόγοι που μας επέβαλαν αυτήν την πρωτοβουλία είναι το ότι το βυθισμένο ναυάγιο αποτελεί αυτοτελώς πηγή ρύπανσης για το θαλάσσιο περιβάλλον λόγω της έκλυσης τοξικών και

επικίνδυνων ουσιών και απειλείται μεγαλύτερη οικολογική υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο μέλλον λόγω της προϊούσας διάβρωσής του. Με την πάροδο των ετών, το ναυάγιο μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης περιπτώσεως και την εκτίμηση της Διοίκησης, να θεωρηθεί «απόβλητο» κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ή να θεωρηθεί ότι η απόρριψή του στη θάλασσα είναι πλέον «ηθελημένη», κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 3 περ. β’ του πρωτοκόλλου που αφορά «εις την πρόληψιν ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της απορρίψεως αποβλήτων και άλλων υλικών εκ των πλοίων και αεροσκαφών» και κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του νόμου 855/1978 Α’ 235).

Σκοπός της κίνησης είναι η άσκηση πίεσης με κάθε νόμιμο μέσο  και προς πάσα κατεύθυνση (Δημόσια ή Ιδιωτική Αρχή), η υποβοήθηση και συμπαράσταση σε προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν τον ίδιο σκοπό, η αξίωση αποζημιώσεων από ναυτιλιακούς και ασφαλιστικούς φορείς, για τυχόν ζημία που θα προκληθεί από την ρύπανση λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της ανέλκυσης του ναυαγίου, η άσκηση ενδίκων μέσων κατά παντός υπευθύνου για την ρύπανση και την υποβάθμιση της περιοχής και κάθε άλλο τρόπο και μέσο απαιτείται  να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση του σκοπού μας.

Οι πρώτες κινήσεις που θα προβούμε μετά την δραστηριοποίηση της «ΚΙΝΗΣΗΣ» είναι α) η νομική κάλυψη από έγκριτο νομικό ο οποίος θα εκπροσωπεί την κίνηση στις ενέργειες της β) η σύνταξη επιστολής-εγγράφου προς το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για άμεση ενεργοποίηση του νόμου 2881/2001 «περί ανέλκυσης ναυαγίων», με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό και στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και Κυκλαδίτες βουλευτές γ) επιστολή στην Ναυτιλιακή εταιρεία κύριο του ναυαγίου για ανάληψη ευθυνών και επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας δ) επιστολή  προς WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL INSURANSE ASSOCATION (LUXEMBOURG), υπεύθυνο ασφαλιστικό οργανισμό του ναυαγίου, που θα επισημαίνεται η πρόθεσή μας για διεκδίκηση αποζημιώσεων σε περίπτωση περαιτέρω ρύπανσης και υποβάθμισης της περιοχής  ε) επιστολή προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή Σύρου, με κοινοποίηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για τον κίνδυνο παραγραφής του αδικήματος λόγω παρέλευσης 20 ετίας (26/9/2020).

Καλούμε όλους τους πολίτες να προσυπογράψουν την ενεργοποίηση της «ΚΙΝΗΣΗΣ» , δίνοντας το μήνυμα της μαζικής συμμετοχής, διεκδίκησης και αγάπης προς το νησί, χωρίς χρώματα και κόμματα.

Μετά τις πρώτες 100 υπογραφές, θα επιλεγεί από τους υπογράφοντες η συντονιστική επιτροπή της «ΚΙΝΗΣΗΣ», για την έναρξη της δραστηριοποίηση.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥ

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.