Κατάλληλες για κολύμβηση οι παραλίες της Παροικιάς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, που έγιναν  στην ευρύτερη περιοχή της Παροικιάς, και τα οποία είναι δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr/,   της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι παραλίες είναι  κατάλληλες για κολύμβηση.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων  είναι τα ακόλουθα:

...