Πτώση 51,4% των τουριστικών εσόδων το α’ τετράμηνο 2020

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών σχεδόν μηδενίστηκε, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 96,2% και 98,7% αντίστοιχα, ενώ μείωση κατά 99,2% σημείωσαν και οι αντίστοιχες πληρωμές.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Απρίλιο του 2020, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 1,1 δισεκ. ευρώ, μικρότερο κατά 264 εκατ. ευρώ από εκείνο του Απριλίου του 2019, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων και παρά την επιδείνωση στα ισοζύγια υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Η μείωση των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη μείωση της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Οι εξαγωγές καυσίμων σε σταθερές τιμές σημείωσαν μικρή πτώση κατά 2,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,2%. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 13,2% σε τρέχουσες τιμές (-12,6% σε σταθερές τιμές). Παράλληλα, οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν με ρυθμό 20,7% σε τρέχουσες τιμές (-20,2% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος από το ρυθμό μείωσης των εξαγωγών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, λόγω της μεγάλης επιδείνωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών. Ειδικότερα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών σχεδόν μηδενίστηκε, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 96,2% και 98,7% αντίστοιχα, ενώ μείωση κατά 99,2% σημείωσαν και οι αντίστοιχες πληρωμές. Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών οφείλεται κυρίως στην πτώση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών κατά 14,5%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε στα 4,7 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 465 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019, καθώς τα ισοζύγια αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκαν, υπεραντισταθμίζοντας τη μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η μείωση των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών αντανακλά κυρίως τη μείωση της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Στο πρώτο τετράμηνο του 2020, οι εξαγωγές καυσίμων σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,6% σε τρέχουσες τιμές (αλλά σημείωσαν άνοδο κατά 4,5% σε σταθερές τιμές), ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,7% σε τρέχουσες τιμές, ενώ δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά σε σταθερές τιμές.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 36,1% και 51,4% αντίστοιχα, ενώ οι εισπράξεις από μεταφορές περιορίστηκαν κατά 3,2%.

[ Πηγή άρθρου ]

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.