Ανακοίνωση αρμόδιου Αντιδημάρχου για το θέμα των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Σχετικά με το ζήτημα των εργαζόμενων εκπαιδευτικών, ο Δήμος Πάρου ενημερώνει ότι από την πρώτη στιγμή έχει εκδηλώσει έμπρακτα την πρόθεσή του να ικανοποιήσει το αίτημα τους για την παροχή κινήτρων, σε εφαρμογή του ν.4512/2018.

Συγκεκριμένα, ήδη με τη σύνταξη του Σχεδίου Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, και με την υπ’ αρ. 5/09-12-2019 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Πάρου, η Δημοτική Αρχή είχε εξασφαλίσει τη δημιουργία σχετικού κωδικού  με αρχική πίστωση  15.000€. Στη συνέχεια,  την Παρασκευή 20/12/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο,  αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εγγραφή στον προϋπολογισμό ποσού ύψους 100.000 ευρώ για τους 140 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και δόθηκε εντολή υλοποίησης της στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Στις 01/04/2020, στην πρώτη εκ νόμου υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, όπου και αποτυπώνεται το πραγματικό μεταφερόμενο χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου, εξασφαλίστηκε και το υπόλοιπο χρηματικό ποσό των 85.000€, στον σχετικό κωδικό.

Κατόπιν τούτου, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου, ως όφειλε, με έγγραφό της στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, αναζήτησε κατευθυντήριες οδηγίες και διευκρινήσεις για τη σύννομη απόδοση των προβλεπόμενων παροχών και τον ορθό τρόπο εκταμίευσης του ποσού, με σκοπό την επίλυση του συγκεκριμένου υπηρεσιακού ζητήματος. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο της διαφάνειας και λογοδοσίας, φρόντιζε να κρατάει συνεχώς ενήμερους τους εκπροσώπους των δασκάλων, για τη διαδικασία και τις κινήσεις του Δήμου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Δήμος Πάρου εργάζεται επί τη βάσει την αρχών της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, στο πλαίσιο των νόμων, και με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον. Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και παραμένουμε στο πλευρό τους σε αυτό τον αγώνα για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ωστόσο, απαιτείται υπευθυνότητα και μεθοδικότητα στην υλοποίηση κάθε απόφασης, και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, προς αποφυγή δυσμενών εξελίξεων.

Ο Αντιδήμαρχος Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.