Μελέτες και Εργασίες ανάδειξης του Κάστρου Αντιπάρου και του Ιερού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό

Συνεδρίαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης «Μελέτες και Εργασίες ανάδειξης του Κάστρου Αντιπάρου και του Ιερού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό», σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και ειδικότερα για την ολοκλήρωση “Εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του Πύργου στο κέντρο του Κάστρου Αντιπάρου καθώς και κατασκευών που σχετίζονται με την κοινόχρηστη χρήση και έλεγχου αποτύπωσης των εκκλησιών Αγ. Αντωνίου, Ιωάννου Προδρόμου και Χριστού” που είχε ανατεθεί στον κ. Γουλιέλμο Ορεστίδη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΜΠ, στο πλαίσιο του υποέργου 1 του έργου και προκειμένου η επιτροπή να ενημερωθεί και να αποφασίσει σχετικά για την έγκριση της σχετικής δαπάνης.
Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 150.000 ευρώ έχει αναλάβει ο Δήμος Αντιπάρου.
Συμβαλλόμενοι φορείς είναι το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, ο Δήμος Αντιπάρου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς

...