ΣΕΤΕ: Να διατηρηθούν σε καθεστώς αναστολής οι εργαζόμενοι μέχρι τις 31 Μαΐου

Η επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στα υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Τουρισμού.

Τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις του τουρισμού να διατηρήσουν το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής μέχρι την 31η Μαΐου 2020, ζητά ο ΣΕΤΕ με επιστολή του στους υπουργούς Εργασίας, Οικονομικών και Τουρισμού.

«Ο τουρισμός είναι ο τομέας της οικονομίας που πλήττεται περισσότερο από την πανδημία του COVID-19. Οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις, από τις αρχές Μαρτίου, δεν έχουν αντικείμενο δραστηριότητας, σε συγκεκριμένους δε κλάδους του τουριστικού τομέα, έχει επιβληθεί απαγόρευση λειτουργίας, η οποία πρόσφατα παρατάθηκε καταρχήν έως τα τέλη Μαΐου.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία, θα κληθούν να εφαρμόσουν συγκεκριμένα υγειονομικά μέτρα που θα δυσχεράνουν την καθημερινότητά τους, παράλληλα όμως στερούνται στην πραγματικότητα αντικειμένου εργασίας -άρα και εσόδων- κάτι που δεν ισχύει σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Σημειώνεται πως σήμερα είναι άγνωστη η ημερομηνία σταδιακής επαναδρομολόγησης των πτήσεων από το εξωτερικό.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 10 της από 01.05.20 ΠΝΠ, δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής προϋποθέτει πως οι επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεται, έχουν αντικείμενο δραστηριότητας.

Όταν μια επιχείρηση, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί, στην πράξη δεν λειτουργεί -παραμένει τυπικά μόνο ανοικτή χωρίς να έχει έσοδα, όπως συμβαίνει στις τουριστικές επιχειρήσεις- η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ανεφάρμοστη και δεν θα συμβάλει στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, ζητάμε να παρασχεθεί η δυνατότητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα να διατηρήσουν, σε πρώτη φάση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, το σύνολο του προσωπικού τους σε καθεστώς αναστολής, έχοντας το δικαίωμα σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της από 01.05.20 ΠΝΠ να προβούν οι ίδιες σε οριστική ή προσωρινή ανάκληση των παραπάνω αναστολών.

Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά την πρόθεση και βούλησή μας να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην επανεκκίνηση της οικονομίας, αυτό όμως δεν μπορεί να ζητείται από τον τομέα, όσο η δραστηριότητα του τουρισμού τελεί υπό αναστολή», σημειώνεται στην επιστολή.

...