Αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να διαχειριστεί τα προβλήματα της Παροικίας

Κοινότητα Πάρου.

Αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να διαχειριστεί τα προβλήματα της  Παροικίας ή επιλογή της; Ποιός ευθύνεται για την απογοητευτική εικόνα της πρωτεύουσας του νησιού; Ποιές είναι οι υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους πολίτες της; Γιατί αγνοούνται επιδεικτικά οι προτάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Πάρου;

Ενδεικτικά, παραθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις:

-Αντικατάσταση κατεστραμμένων και προβληματικών πινακίδων οδοσήμανσης και πληροφοριών του Δήμου (Απόφαση Κοινότητας 15/10/2019)

-Ενεργοποίηση του μηχανισμού ώστε να ιεραρχηθούν κτίρια επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και ασφάλεια στον οικισμό της Παροικίας, να γίνουν οι απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα (Απόφαση Κοινότητας 20/9/2019)

-Αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων που μισθώνει ο Δήμος Πάρου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τους θερινούς μήνες με την αφαίρεση προσωρινών κατασκευών όπως προβλέπεται από την νομοθεσία (Απόφαση Κοινότητας 15/10/2019)

-Παραχώρηση στην Κοινότητα Πάρου τουλάχιστον δύο (2)  ατόμων ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων για την αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων. (Απόφαση Κοινότητας 26/11/2019) *Ίσως, η μοναδική Κοινότητα που δεν έχει στην διάθεσή της  προσωπικό γενικών καθηκόντων.

-Απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων από όλες τις πλατείες και την παραλιακή οδό με οριοθέτησή τους σε άλλο καταλληλότερο σημείο το οποίο θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας με εφαρμογή ορθολογικότερου σχεδίου αποκομιδής  των απορριμμάτων (Απόφαση Κοινότητας 22/1/2020)

-Προμήθεια ομοιόμορφων και καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων για τον οικισμό (Απόφαση Κοινότητας 22/1/2020)

-Επισκευή οδοστρώματος δημοτικού οδικού δικτύου (Απόφαση Κοινότητας 22/1/2020)

-Ανάληψη πρωτοβουλιών από την Δημοτική Αρχή για την δημιουργία Νέου Κοιμητηρίου (Απόφαση 22/1/2020)

-Έλεγχος και αντιμετώπιση δέντρων, κλαδιά των οποίων παρεμβάλλονται του οδικού δικτύου, δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, οδοσήμανσης και ενέχουν κίνδυνο για τους διερχόμενους πεζούς, οδηγούς καθώς και καθαρισμός ρείθρων (Απόφαση Κοινότητας 18/2/20)

-Επισκευή και αποκατάσταση τμημάτων πλακόστρωτου στον οικισμό (Απόφαση Κοινότητας 18/2/2020)

-Αντιμετώπιση ροής υδάτων κατά τις βραδινές ώρες επί του Περιφερειακού στην περιοχή του Ασκληπειού λόγω αυξημένης επικινδυνότητας (Αίτημα Κοινότητας 29/1/2020 & Απόφαση Κοινότητας 18/2/2020)

-Ηλεκτροφωτισμός στην παραλιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και βελτίωσή του (Απόφαση Κοινότητας 18/2/2020)

-Καθαρισμός  Αγροκηπίου και απομάκρυνση κλαδιών, χόρτων και βλάστησης που ενέχουν τον κίνδυνο εστίας  πυρκαγιάς (Αίτημα  Κοινότητας 11/9/2019) 

Καλούμε την Δημοτική Αρχή να εξέλθει από την καραντίνα της απραξίας σε μία νέα προσέγγιση της πραγματικότητας της Παροικίας εγκαταλείποντας το μοντέλο διοίκησης και διαχείρισης των προβλημάτων που έχει υιοθετήσει ως σήμερα.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Πάρου

Μαργαρίτα Αργουδέλη

*Φώτος απο oreaparos.blogspot.com/

...