Ενημέρωση απο το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου

Η αντιπυρική περίοδος διαρκεί από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Εν όψει της επερχόμενης έναρξης της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ενημερώνουμε τους αγαπητούς Παρίους για θέματα σχετιζόμενα με αυτήν:

Η αντιπυρική περίοδος διαρκεί από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Καθ’ όλην την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται κάθε είδους καύση σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, χωρίς άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώνονται κάθε χρόνο στην χώρα μας, οφείλονται σχεδόν στο σύνολό τους στην ανθρώπινη δράση (δόλος ή αμέλεια). Ας προσπαθούμε να τις περιορίσουμε λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης.
Στον νομό Κυκλάδων, όπου ζούμε, επικρατούν κατά τους θερινούς μήνες ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δύνανται να τροφοδοτήσουν μια φωτιά με το απαραίτητο γι’ αυτήν οξυγόνο και να προκαλέσουν την ταχύτατη εξάπλωσή της, σε βαθμό που ο έλεγχός της να καθίσταται πλέον αδύνατος από ανθρώπινα μέσα.
Το χαμηλό ύψος της βλάστησης στην νήσο Πάρο, φαινομενικώς λιγότερο επικίνδυνο, στην πραγματικότητα επιτείνει την ραγδαία εξάπλωση ενδεχόμενης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα καθιστά την κατάσβεσή της εξ ίσου απαιτητική και επικίνδυνη με πυρκαγιές υψηλότερης βλάστησης.
Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά (αλλά όχι μόνο) όταν ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, όπως αυτός εκδίδεται από την Πολιτική Προστασία, είναι αυξημένος.
Αναφέρουμε αμέσως στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία κάθε είδους ύποπτη ενέργεια, η οποία υποπίπτει στην αντίληψή μας και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ζωή και την περιουσία συμπολιτών μας.

Οικοπεδικοί και λοιποί ακάλυπτοι χώροι εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών:
• Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, οι οποίοι βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι εκατό μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός αυτών, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στην λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και την μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
• Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών κατά την αντιπυρική περίοδο.

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά από αμέλεια:
• Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα στον δρόμο, στο πρανές οδοστρώματος, εν γένει στην ύπαιθρο, και σε καμία περίπτωση στο δάσος, σε χορτολιβαδικές ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σβήνουμε τα τσιγάρα μόνο σε σταχτοδοχείο και κατά προτίμηση βρέχοντάς τα με νερό. Το τσιγάρο αποτελεί αιτία πυρκαγιάς από αμέλεια.
• Δεν καίμε ξερά χόρτα ή σκουπίδια στην ύπαιθρο.
• Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες οι οποίες προκαλούν σπινθήρες και ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία έναρξης πυρκαγιάς (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου σχετικού εργαλείου).
• Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός δασών ή σε χώρους με (ξερή) βλάστηση.
• Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος και εν γένει σε περιοχές με (ξερή) βλάστηση. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
• Σεβόμαστε τις απαγορεύσεις πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές σε περιόδους υψηλού κινδύνου (κυνηγοί, εκδρομείς κ.ά.).
• Δεν σταματάμε το όχημά μας σε σημεία όπου υπάρχουν ξερά χόρτα (πρανές οδοστρώματος, παραλίες, κτήματα κ.ά.). Ο καταλύτης του οχήματος διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο του κινητήρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναυσης πυρκαγιάς.
• Πυρκαγιά δύνανται να προκαλέσουν οι σπινθήρες από τις εξατμίσεις όλων των τύπων των οχημάτων (γεωργικών μηχανημάτων κ.λπ.).
• Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών-πυροτεχνημάτων.

Αν το σπίτι μας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση:
• Δημιουργούμε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον δέκα μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα και κλαδιά κ.λπ.
• Κλαδεύουμε, αραιώνουμε και περιποιούμαστε τα δέντρα ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.
• Απομακρύνουμε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.
• Δεν αφήνουμε κλαδιά δέντρων να ακουμπούν σε τοίχους, στέγες και μπαλκόνια. Τα κλαδεύουμε, ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρων από το σπίτι μας.
• Αραιώνουμε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση, ώστε τα κλαδιά κάθε δέντρου να απέχουν τουλάχιστον τρία μέτρα από τα κλαδιά του διπλανού του.
• Δεν τοποθετούμε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος.
• Δεν χρησιμοποιούμε εύφλεκτα κουφώματα.
• Προμηθευόμαστε κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνούμε για την συντήρησή τους.
• Εξοπλίζουμε τον χώρο μας με σωλήνα ποτίσματος με μήκος κατάλληλο να καλύπτει όλην την περιοχή την οποία θέλουμε να προστατεύσουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• Μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία η οποία λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού μπορεί να αποβούν χρήσιμα στην προστασία από πυρκαγιά.

Κάπνισμα μελισσών:
• Το κάπνισμα κυψελών μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:
α. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
β. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα μέτρα.
γ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον διακόσια λίτρα νερού).
δ. Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
• Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι την 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).
• Το κάπνισμα μελισσών σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον
α. επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες,
β. έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγουμένης παραγράφου και
γ. έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον χρόνο ενέργειας του καπνίσματος.

Καύση απορριμμάτων:
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι καθ’ όλην την διάρκεια του έτους απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων τόσο εντός των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) όσο και γενικώς, από άποψης τόσο πυροσβεστικής όσο και υγειονομικής (Νόμος 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος, ΦΕΚ Α΄ 160 / 16-10-1986).

Παραπέμπουμε τους ενδιαφερομένους στις Πυροσβεστικές Διατάξεις 4/2012, 7/1996, 9/2000, στον Νόμο 1650/1986 (Για την προστασία του περιβάλλοντος, ΦΕΚ Α΄ 160 / 16-10-1986) καθώς και στον Κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Πάρου.

Σημειώνεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς (=ανεξέλεγκτης φωτιάς) συνιστά εγκληματική ενέργεια και διώκεται (και τιμωρείται) ποινικώς. Κάθε περίπτωση παράβασης, αμέλειας ή απόκλισης από τα προβλεπόμενα θα αντιμετωπιστεί με αυστηρότητα από την οικεία πυροσβεστική αρχή.

Πώς ενεργούμε μόλις αντιληφθούμε πυρκαγιά:
• Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στο (22840) 25199 (ή στο πανελλαδικό 199) και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο όπου βρισκόμαστε, καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο στο οποίο βλέπουμε την πυρκαγιά.
• Περιγράφουμε το είδος της καιόμενης βλάστησης.
• Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

Προλαμβάνουμε και προσέχουμε, ώστε να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να ομολογήσουμε ότι «τόσα χρόνια έκανα αυτήν την δουλειά και δεν είχε συμβεί τίποτα μέχρι τώρα», όπως έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν σε μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές.

Χριστός ανέστη! Καλό καλοκαίρι!

Εκ της Διοικήσεως του Πυροσβεστικού Κλιμακίου της Πάρου
22-4-2020

...