Ποιες επιχειρήσεις και πού έκλεισαν λόγω της πανδημίας

Τα τουριστικά καταλύματα είναι οι επιχειρήσεις με το υψηλότερο ποσοστό αναστολής δραστηριότητας, ενώ η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου είναι πρώτη στη λίστα με τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει παύση εργασιών, με ποσοστό 34,4%, ενώ τελευταία με 10,7% είναι η Πελοπόννησος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι πρώτη και όσον αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας με ποσοστό 56,7%, ενώ η Περιφέρεια με το αντίστοιχο μικρότερο ποσοστό είναι η Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 20,7%. Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα δεδομένα που έχει συλλέξει η ΕΛΣΤΑΤ.

Επισημαίνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσης και επεξεργασίας δεδομένων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων έτους 2017, από διοικητικά μητρώα έτους 2019 και από διοικητικά αρχεία συναλλαγών των ετών 2017, 2019 και 2020 των επιχειρήσεων που ταξινομούνται στους κλάδους δραστηριότητας για τους οποίους ισχύει η αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατάλογο ΚΑΔ που έχει δημοσιευθεί από το ΥΠΟΙΚ.

Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας μεγαλύτερο από 80% είναι τα Καταλύματα (87,1%), οι Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (80,9%), η Εκπαίδευση (88,8%) και οι Αθλητικές δραστηριότητες (86,7%).

Ταυτόχρονα, τα ποσοστά απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω κλάδων ανέρχονται σε 94,2% για τα Καταλύματα, σε 89,6% για τις Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, σε 89,9% για την Εκπαίδευση και σε 90,2% για τις Αθλητικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία της εν λόγω έρευνας:

* σε αναστολή λειτουργίας βρίσκονται 205.984 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα επί συνόλου 1.415.370, δηλαδή το 14,6%.

* οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας είναι 1.063.098 επί συνόλου 4,178 εκατ. εργαζομένων.

* η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, καθώς έχουν αναστείλει δραστηριότητες 59.838 εταιρείες, με το ποσοστό ωστόσο να διαμορφώνεται μόλις στο 40% του συνόλου.

[su_button url=”https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1591450?fbclid=IwAR1RUrjEqNoz5-hJUR5BLPZH4w6vdgqlQTF8wFeT7JGQXfscwvHsGvOuLDo” target=”blank” background=”#ffff” color=”#165B76″ size=”4″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...