Δήμος Πάρου: Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου | Τρίτη 07-04-2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 10 του Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-03-2020,σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 07-04-2020 και ώρα 19.00΄μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:      Αναμόρφωση προϋπολογισμού λόγω κατ’ επείγοντος σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 40/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

                          Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βατίστας Ρούσσος

ΘΕΜΑ 2ο:   Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020-Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 31-12-2019. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βατίστας Ρούσσος
ΘΕΜΑ 3ο:   Λήψη απόφασης για ορισμό επιτροπής εκτίμησης ακινήτου προς αγορά για την Δημιουργία Πράσινου Σημείου στην Κοινότητα Νάουσας. Εισηγητής:Δήμαρχος Μάρκος Κωβαίος
ΘΕΜΑ 4ο: Μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους Εισηγητής:Εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Α’ Φάσης της μελέτης «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας για την Παροικία του Δήμου Πάρου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ηλίας Κουντρομιχάλης
ΘΕΜΑ 6ο:   Λήψη απόφασης επί της ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για το έργο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – ΠαροικιάςΔ.Πάρου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου
ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου. Εισηγητής:Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου, ΜικέςΛεοντής.
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων στηνπεριοχή Αλυκή της Κοινότητας Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ηλίας Κουντρομιχάλης.
ΘΕΜΑ 9ο:   Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προστίμου παραβίασης Κανονισμού Καθαριότητας . Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ηλίας Κουντρομιχάλης.
ΘΕΜΑ 10ο:   Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βατίστας Ρούσσος
   

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Πετρόπουλος Παναγιώτης

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.