Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Την Παρασκευή 20/03/2020, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου μέσω τηλεδιάσκεψης.

            Στόχος,η αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα, η ενημέρωση του Συμβουλίου για τα μέτρα προστασίας που ήδη έχουν παρθεί σχετικά με τον ιό, καθώς και η συζήτηση για ανάληψη περαιτέρω δράσεων στον Δήμο με βάση τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και της ΓΓΠΠ. Επίσης, συζητήθηκαν το ζήτημα του Δημοτικού Σφαγείου Πάρου, καθώς και η γνωμοδότηση για την Έγκριση Μελέτης Τροποποίησης της υπ’ αριθμό 82355/29-3-2002 KYA Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νέου Αερολιμένα Πάρου.

Κατά την τηλεδιάσκεψη επισημάνθηκε η συνολική δέσμη μέτρων που έχει ήδη ληφθεί από πλευράς Δήμου, με βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, όπως

  • η αναστολή της λειτουργίας όλων των δημοτικών δομών με στόχο τον περιορισμό μετάδοσης της νόσου.
  • η συγκρότηση ομάδας ιδιωτών εθελοντών ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού του νησιού, η οποία τέθηκε στη διάθεση του Κέντρου Υγείας για τον έλεγχο ασθενών κατ’ οίκον, καθώς και η ανασυγκρότηση των υποστηρικτικών δομών.
  • η ενίσχυση της καθαριότητας σε υπηρεσίες και σε χώρους όπου συναθροίζεται το ευρύ κοινό, όπως και η περαιτέρω ενίσχυση με είδη ατομικής προστασίας του Κέντρου Υγείας καθώς και όλων των υπαλλήλων του Δήμου Πάρου.
  • η τροποποιήση της διαδικασίας εξυπηρέτησης των πολιτών.
  • οι προληπτικές απολυμάνσεις σε δημοτικά κτίρια.
  •  η σύσταση ειδικής ομάδας, με τη συμμετοχή δημοτικών υπαλλήλων και εθελοντών, για την παροχή βοήθειας και λοιπών υπηρεσιών στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 
  • η διαρκής ενημέρωση των πολιτών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Δήμου για τις εξελίξεις που αφορούν την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της επιδημίας, καθώς και για τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν.

Ακόμη, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, πέρασε κατά πλειοψηφία πρόταση για αποστολή ψηφίσματος προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα την περαιτέρωαναδιοργάνωση και ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Πάρου με πόρους, στελεχιακό δυναμικό και υποστηρικτικές ιατρικές δομές.

Στη συνέχεια, συζητήθηκε και το ζήτημα του Δημοτικού Σφαγείου Πάρου, ενόψει των ημερών του Πάσχα, υπό το πρίσμα ωστόσο της εξάπλωσης του κορωνοϊού και των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών στον σχεδιασμό που είναι πιθανό να υπάρξουν.Αρχικά, επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής προς τον κλάδο των κτηνοτρόφων  και τη σύννομη λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου.  Ενώ, έγινε ενημέρωση σχετικά με τις μέχρι τώρα ενέργειες, ανάλυση των προγραμματισμένων σχεδίων δράσεων και χρονοδιαγραμμάτων για τα έτη 2020 και 2021, και καταγραφή των προβλημάτων. Υπενθυμίστηκε  για ακόμη μία φορά ότι ο Δήμος είναι αναρμόδιος για την απόφαση σχετικά με το κλείσιμο ή μη  του Δημοτικού Σφαγείου, ενώ τέθηκε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την προάσπιση της Δημόσιας  Υγείας ώστε το Δημοτικό Σφαγείο να συνεχίσει να λειτουργεί. Με δεδομένη την έγγραφη σχετική διαβεβαίωση από την αρμόδια διεύθυνση του τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ότι δεν συστήνεται η διακοπή λειτουργίας του Σφαγείου για τους παραπάνω λόγους,  επιβεβαιώθηκε η συνέχεια λειτουργίας του ενόψει των εορταστικών ημερών,  με αυξημένη προσοχή και τήρηση όλων των προβλεπόμενων έκτακτων μέτρων και κανόνων υγιεινής, από πλευράς όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τέλος, υπερψηφίστηκε ομόφωνα η γνωμοδότηση για Έγκριση Μελέτης Τροποποίησης της υπ’ αριθμό 82355/29-3-2002 KYA Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νέου Αερολιμένα Πάρου, ύστερα από την εισήγηση του Δημάρχου κ. Μάρκου Κωβαίου.

...