Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι., λόγω COVID-19.

Σύμφωνα με το α.π. 34311/1979/17-03-2020, έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,  ο Έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κων/νος Μπιζάς, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω της εμφάνισης του COVID-19 ισχύουν τα παρακάτω :

1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 30η Απριλίου 2020, η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) που λήγουν έως την έως την 30η Απριλίου 2020, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Έως και την έως την 30η Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας, για την υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι..

    Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό.

Κων/νος Ν. Μπιζάς

...