Δήμος Πάρου: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Παρασκευή 20 Μαρτίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018,σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 20-01-2020 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:      Ενημέρωση για το θέμα του ιού COVID-19από τον Αντιδήμαρχο κ. Π. Κεμπάμπη.

ΘΕΜΑ 2ο:   Απόφαση ΔΣ σχετικά με τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στη Πάρο και την οργάνωση μέτρων προστασίας και περιορισμού της μετάδοσης του ιού COVID-19. Εισηγητής:Εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου (Κατόπιν αιτήματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου).
ΘΕΜΑ 3ο:   Δημοτικά Σφαγεία Πάρου και προάσπιση δημόσιας υγείας: Απόφαση του ΔΣ σχετικά με τον κανονισμό λειτουργία τους- Οικονομική πολιτική του Δήμου- Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας- Άμεσα μέτρα για τις ανάγκες της περιόδου του Πάσχα. Εισηγητής:Εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου.
ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση για Έγκριση Μελέτης Τροποποίησης της υπ’ αριθμό 82355/29-3-2002 KYA Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νέου Αερολιμένα Πάρου, όπως έχει ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει. Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Α’ Φάσης της μελέτης «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας για την Παροικία του Δήμου Πάρου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κουντρομιχάλης
ΘΕΜΑ 6ο:   Λήψη απόφασης επί της ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για το έργο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – ΠαροικιάςΔ.Πάρου. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου    
ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου. Εισηγητής:Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου, Λεοντής Μικές.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Πετρόπουλος Παναγιώτης

...