Τι αλλάζει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων και έργων ΑΠΕ

Του Κώστα Βουτσαδάκη…

Μέτρα δραστικής απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επενδύσεων συνολικά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ειδικότερα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που παρουσίασαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Δείτε εδώ τις 9 τελικές ρυθμίσεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου

Στόχος των ρυθμίσεων, όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων στην επενδυτική δραστηριότητα αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ενώ εκτίμησε ότι το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μπορεί να μειωθεί ακόμη και στις 120 ημέρες, ενώ σήμερα φθάνει ακόμη και στα 8 χρόνια.

Στις κρίσιμες παρεμβάσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο περιλαμβάνονται η θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών προκειμένου να εκδοθούν γνωμοδοτήσεις (που σημαίνει ότι αν δεν εκδοθούν εμπρόθεσμα θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι θετική), η επέκταση του χρόνου ισχύος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων από 10 σε 15 έτη και η κατάργηση της υποχρέωσης τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για επουσιώδεις αλλαγές ώστε να περιοριστούν οι φάκελοι ανανέωσης / τροποποίησης, η ενεργός εμπλοκή Πιστοποιημένων Ιδιωτών Αξιολογητών, κ.α. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για τη μελλοντική δυνατότητα έκδοσης ενιαίας άδειας, με ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών όρων (one-stop-shop).

Ειδικότερα τα μέτρα απλούστευσης / επιτάχυνσης της περιβαλοντικής αδειοδότησης διαρθρώνονται σε τρεις άξονες:

1: Σύντμηση των προθεσμιών σε 120 ημέρες, με ρήτρες για την αυστηρή τήρησή τους.

2: Περιορίζονται σε 3 τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα στάδια αυτά είναι:

-Έλεγχος πληρότητας του φακέλου: με την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών ο φάκελος θα θεωρείται πλήρης.

– Γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών: με την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών οι γνωμοδοτήσεις θα θεωρούνται επίσης θετικές. Εξαίρεση θα αποτελούν οι ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις (π.χ. αρχαιολογικών και δασικών) για τις οποίες αν παρέλθει, η προθεσμία η αίτηση θα παραπέμπεται στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

– Ενοποίηση των 3 σταδίων: της αξιολόγησης γνωμοδοτήσεων και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύνταξης ΑΕΠΟ και έκδοσης ΑΕΠΟ. Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα υποχρεούται να προβεί στην έκδοση της ΑΕΠΟ.

3: Εισάγονται στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους Πιστοποιημένοι Ιδιώτες Αξιολογητές, θεσμός που εφαρμόζεται ήδη από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ και επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να διεκπεραιώνονται όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από αυτούς.

 Έργα  ΑΠΕ

Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές η βασική ρύθμιση είναι η αντικατάσταση της άδειας παραγωγής, που εκδίδεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία θα προκύπτει μετά από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, με μείωση στο ελάχιστο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Σημειώνεται ότι σήμερα στη ΡΑΕ εκκρεμούν περισσότερες από 1.800 αιτήσεις (περίπου 29 GW) για έκδοση Άδειας Παραγωγής και αξιολογούνται ακόμα αιτήσεις του 2018, ενώ απαιτούνται 29 βήματα από την Άδεια Παραγωγής μέχρι τη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος. Το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο θα καταλαμβάνει τόσο τις νέες αιτήσεις όσο και τις εκκρεμείς, ώστε η εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων να γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών.

Επίσης καταργείται η υποχρέωσης καταβολής Τέλους Διατήρησης της άδειας από 1.1.2020 και στο θα καταβάλλεται εφάπαξ Ειδικό Τέλος για την έκδοση της Βεβαίωσης. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις στα επόμενα στάδια της διαδικασίας μέχρι τη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος. Στόχος είναι στο τέλος του 2021 οι επενδύσεις σε ΑΠΕ να αδειοδοτούνται σε 2 χρόνια (+1 για εξαιρετικές περιστάσεις), σύμφωνα με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία, από 3-4 χρόνια για τα φωτοβολταϊκά και 6-8 για τα αιολικά που είναι η σημερινή κατάσταση.

[ Πηγή άρθρου ]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *