Νέο «ευρω-πρόστιμο» στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία

Νέο ευρω-πρόστιμο επιβλήθηκε στην Ελλάδα για τις λαμπρές επιδόσεις της στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή τη φορά το πρόστιμο, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ αφορά την καθυστέρηση της χώρας να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Η Ελλάδα καταδικάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2015, καθώς δεν έλαβε τα μέτρα που όφειλε: δεν χαρακτήρισε ως «ευπρόσβλητες» ορισμένες ζώνες, μεταξύ των οποίων η περιοχή της Θεσσαλικής πεδιάδας και του Έβρου, στις οποίες όπου είχαν καταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l  (σευπόγεια και επιφανειακά ύδατα) και φαινόμενα ευτροφισμού (σε επιφανειακά ύδατα). Επιπλέον δεν εκπόνησε τα προγράμματα δράσεως σχετικά με τις ζώνες (όφειλε να το πράξει ενα έτος μετά τον εν λόγω χαρακτηρισμό).

Μετά την πρώτη καταδίκη, η Ελλάδα έλαβε προθεσμία συμμόρφωσης έως τον Δεκέμβριο του 2017. Ωστόσο η Ελλάδα συμμορφώθηκε ενάμισι έτος αργότερα, στις 3 Μαΐου 2019 ως προς τον χαρακτηρισμό των περιοχών, ενώ δεν έχει ακόμα εκπονήσει και εφαρμόσει πρόγραμμα δράσης για τον περιορισμό της νιτρορύπανσης.

«Πράγματι, η μη τήρηση της υποχρεώσεως που απορρέει από την οδηγία μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή. Το Δικαστήριο υπογραμμίζει επίσης ότι, όσον αφορά τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η Ελλάδα και τις οποίες αναγνώρισε η Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών, η προβαλλόμενη από την Ελλάδα περίσταση ότι, μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής αποφάσεως, οι εν λόγω ζώνες προστατεύονταν επαρκώς, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντική περίσταση. Τέλος, όσον αφορά την ικανότητα πληρωμής της Ελλάδας, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) του εν λόγω κράτους μέλους», αναφέρει η ανακοίνωση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[ Πηγή άρθρου ]

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.