Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000

Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου – Περιοχή Μελέτης:Ανατολικές Κυκλάδες-τμήμα Δωδεκανήσων.

Με σκοπό να εφαρμοστούν οι διατάξεις των νόμων για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, υλοποιείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το έργο «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000». Το Έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία «ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» έχει αναλάβει τη μελέτη «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Νatura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Εκπρόσωπος της εταιρείας για την παρούσα σύμβαση είναι ο Ηλίας Αποστολίδης. Συντονιστής της μελέτης είναι ο Τάσος Δημαλέξης. Στη μελέτη σύμβουλος διαβούλευσης είναι η εταιρία «ΛΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.».

Η μελέτη χωρίζεται σε 3 Ομάδες περιοχών Natura 2000:1. Δυτικές Κυκλάδες, 2. Ανατολικές Κυκλάδες-τμήμα Δωδεκανήσων και 3. Δωδεκάνησα. Η εκπόνηση της ΕΠΜ που αφορά τις Δυτικές Κυκλάδες είναι σε εξέλιξη ενώ, αυτήν την περίοδο, ξεκινά, και η ΕΠΜ που αφορά τις Ανατολικές Κυκλάδες και τμήμα των Δωδεκανήσων (Αμοργό, Ανάφη, Αστυπάλαια, Θήρα, Νάξο, Πάρο). Παρατίθεται σε συνέχεια του δελτίου πίνακας με τους κωδικούς και τις ονομασίες των περιοχών Naturaανά δήμο για την Ομάδα των Ανατολικών Κυκλάδων και τμήματος των Δωδεκανήσων

Η Ομάδα Μελέτης στοχεύει στη μέγιστηδυνατή εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την προστασία της φύσης και την αρμονική ένταξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.

Στους επόμενους μήνες, η Ομάδα Μελέτης θαυλοποιήσεισυναντήσεις εργασίας με τους τοπικούς φορείς για την περιοχή Μελέτης των Ανατολικών Κυκλάδων και τμήματος των Δωδεκανήσων. Σκοπός των συναντήσεων είναι να ενημερωθούν οι Δήμοι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι πολίτες για τις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών με πληροφορίες για το έργο, ώστε να διεξαχθεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η σχετική Διαβούλευση που προγραμματίζεται να διεξαχθεί εντός του 2020.

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον ορατές στη φύση και η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της είναι αναγκαία και άμεση.

Σύντομα θα καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας για τη Διαβούλευση και θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της μελέτης, μόλις οριστικοποιηθούν.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι περιοχές μελέτης με την ονομασία τους, ανά Δήμο.

Για την ΥΛΗ

Ηλίας Αποστολίδης

ΟΜΑΔΑ 2: ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ GR4220021 ΖΕΠ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΜΟΡΓΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR4220012 ΕΖΔ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ GR4220023 ΖΕΠ ΑΝΑΦΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR4220002 ΕΖΔ ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ – ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ
GR4220034 ΕΖΔ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΗΣ
GR4210011 ΕΖΔ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ – ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ GR4220036 ΕΖΔ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΟΥΜΒΟ
GR4210011 ΕΖΔ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ – ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
GR4220022 ΖΕΠ ΝΗΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
GR4220003 ΕΖΔ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΜΕΝΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ GR4220026 ΖΕΠ ΝΑΞΟΣ: ΟΡΗ ΑΝΑΘΕΜΑΤΗΣΤΡΑ, ΚΟΡΩΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΖΑΣ, ΒΙΓΛΑΤΟΥΡΙ
GR4220014 ΕΖΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ: ΖΑΣ ΚΑΙ ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑΔΕΣ – ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ)
GR4220021 ΖΕΠ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΜΟΡΓΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR4220013 ΕΖΔ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΚΕΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ GR4220025 ΖΕΠ ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR4220017 ΕΖΔ ΝΗΣΟΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
GR4220016 ΕΖΔ ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ GR4210023 ΖΕΠ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΣΟΧΑΣ, ΜΙΚΡΟ ΣΟΡΦΑΝΟ, ΑΥΓΟ, ΔΙΒΟΥΝΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ
GR4210011 ΕΖΔ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ – ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
GR4210021 ΖΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙ, ΦΤΕΝΟ, ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ, ΧΟΝΔΡΙ, ΛΙΓΝΟ, ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ, ΦΙΔΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR4210022 ΖΕΠ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΝΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΜΕΣΟΝΗΣΙ, ΠΛΑΚΙΔΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΝΑΥΑΓΙΟ
GR4210009 ΕΖΔ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΦΙΔΟΥΣΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΑΚΡ. ΛΑΝΤΡΑ – ΑΚΡ. ΒΡΥΣΗ)
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ GR4210020 ΖΕΠ ΝΗΣΟΙ ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΑΔΙΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR4220012 ΕΖΔ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

Σημείωση:

ΕΖΔ: Ειδική Ζώνη Διατήρησης της Οδηγίας της ΕΕ 92/43/1992 για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Οδηγίας 147/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διατήρηση των άγριων πτηνών

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.