ΥΠΕΝ: εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για το σύνολο της χώρας

«Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των περιοχών με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, μέχρι το τέλος του 2022, και στην νέα προγραμματική περίοδο – έως 2027- να ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα έργα, στο σύνολο της χώρας».

Αυτό δήλωσε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης για το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επί τάπητος τέθηκε η έως τώρα πορεία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων, ενώ κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση ενός συνόλου ενεργειών για την επιτάχυνσή του, καθώς επίσης και η επικαιροποίησή του, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, επί τάπητος τέθηκαν θέματα που αφορούν στην ωρίμανση και την υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων, θέματα ιδιωτικών συνδέσεων και επιλεξιμότητας του κόστους των εξωτερικών διακλαδώσεων, θέματα προβληματικών υποδομών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, αδυναμίες ορθής λειτουργίας σε μικρούς Δήμους, καθώς επίσης και θέματα διαχείρισης ιλύος και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων.

Ενώ, συζητήθηκαν επίσης, οι προοπτικές ένταξης στη νέα προγραμματική περίοδο έργων εξοικονόμησης νερού και αφαλατώσεων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη απαρτία παρουσία στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρευρέθηκαν ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείο (ΕΚΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκη Δανδόλου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ο κ. Πάνος Μαΐστρος ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Μαρινάκης ως εκπρόσωπος της ΕΔΕΥΑ, εκπρόσωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς επίσης και στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΕΠΕΡΑΑ, της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ και της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

[su_button url=”https://ecopress.gr/?p=28509″ target=”blank” background=”#ffff” color=”#2080A4″ size=”4″ icon_color=”#2080A4″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″][ Πηγή άρθρου ][/su_button]

...