Συμβουλευτικός Σταθμός Μνήμης

Το ΝΠΔΔ Δήμου Πάρου Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Μνήμης, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης για την άνοια ανακοινώνει την έναρξη Ομάδων Νοητικής Ενδυνάμωσης.

Οι ομάδες απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 60 ετών που θέλουν να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν τις νοητικές τους λειτουργίες. Πρόκειται για μια μη φαρμακευτική παρέμβαση που λειτουργεί προληπτικά και ενισχυτικά σε άτομα με φυσιολογική γνωστική λειτουργία ή ήπιες διαταραχές μνήμης. Αυτό γίνεται μέσα από ασκήσεις που εστιάζουν στη μνήμη, στη προσοχή, στη σκέψη, στην αντίληψη, στη γλωσσική ευχέρεια και στις εκτελεστικές λειτουργίες.

Οι ομάδες πραγματοποιούνται για τέταρτη χρονιά σε εβδομαδιαία βάση συντονιζόμενες από κοινωνική λειτουργό. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και κρίνεται έπειτα από ατομική αξιολόγηση μνήμης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις παροχές του Συμβουλευτικού Σταθμού Μνήμης δύναται οποιοσδήποτε άνω των 60 ετών να κάνει δωρεάν έλεγχο μνήμης με τη χρήση εξειδικευμένων δοκιμασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Κυδωνιέως Αθανασία στο 2284024110.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ
Λεοντής Μικές

...