Ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τα Δημοτικά Τέλη

Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Πάρου  σας ανακοινώνει  ότι στο ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α΄δημοσιεύτηκε ο Ν.4647/2019.  Με το άρθρο 51 παρ. 2 του νόμου αυτού, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους, σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

 Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.

Καλούμε συνεπώς όλους τους υπόχρεους να προσέλθουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας στον Δήμο Πάρου για να δηλώσουν τα ορθά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους (ηλεκτροδοτούμενο κτίριο, μη ηλεκτροδοτούμενο κτίριο, οικόπεδο) καθώς και την χρήση τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ –PDF
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ-PDF
  3. ΑΙΤΗΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜ ΑΚΙΝΗΤΟΥPDF
  4. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ-PDF.

Με την επιφύλαξη αναζήτησης επιπρόσθετων δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Πάρουκαι στα τηλέφωνα:

  • 2284360123 κ. Σαράντη Καλαπούτη (e-mail:s.kalaputis@paros.gr),
  • 2284360122 κα  Ευγενία Τζανακοπούλου
  • e-mail:e.tzanakopoulou@paros.gr),
  • 2284360157  κα  Κυριακή Μαυρίδου (e-mail:k.mavridou@paros.gr)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΜ

Υ.Δ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 1

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.