Η τοποθέτησή μας στο Δημ. Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό (Π/Υ) του 2020

Α.Εισαγωγή

 Οι προϋπολογισμοί των Δήμων ευθυγραμμίζονται αυστηρά- με βάση και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση τους – με  τις  αντιλαϊκές επιδιώξεις, του δημοσιονομικού «κορσέ».  Οι πόροι , το ύψος κρατικής  χρηματοδότησης της Τοπικής Διοίκησης (ΤΔ)  και το πλαίσιο που θα κινηθούν αυτοί είναι  προσδιορισμένα μέσα από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΠΔΣ) 2018-2022. 

Η  ψήφιση του προϋπολογισμού  γίνεται με βάση τις ειδικές εγκύκλιους του Υπ. Εσωτερικών ,για την κατάρτιση τους  με  συγκεκριμένες  οδηγίες και κατευθύνσεις ως προς την κατάρτιση,έγκριση και ψήφιση τους.

Τη διαδικασία την εποπτεύει το  Οικονομικό Παρατηρητήριο και το αντίστοιχο  υπουργείο . Η μη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θυμίζουμε ότι αποτέλεσε και το λόγο αναβολής της  συνεδρίασης για τον Π/Υ που ήταν προγραμματισμένη για τις 19/12/2019.

Η διαδικασία συνοδεύεται από  ένα ευρύτατο  κατασταλτικό πλαίσιο συμμόρφωσης, που αφορά όργανα και εργαζόμενους για  την περίπτωση  υπέρβασης των  καταγραμμένων πιστώσεωνκλπ.Πρόκειται για ένα σύνολο μέτρων με σκοπό την πειθαρχίαστην δημοσιονομική πολιτική και στρατηγική του συστήματος την οποία οφείλει θεσμικά να ακολουθεί  η ΤΔ , με αποκορύφωμα  τις τελευταίες ρυθμίσεις τουΣΥΡΙΖΑ με τον«Κλεισθένη I» και τις  πρόσφατες αλλαγές της ΝΔ που εξοβελίζουν  την  λευκή και την αρνητική ψήφο στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό εγκεκριμένος θεωρείται  ένας Π/Υ ακόμη κι αν τον υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελών του ΔΣ, αφού ως «έγκυρες» μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι και εγκρίνεται η πρόταση που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

Αυτό που βασικά επιδιώκεται είναι να μην αμφισβητηθεί ούτε στο ελάχιστο το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Το (ΜΠΔΣ) για το  2020 προβλέπει ανώτατο  ύψος κρατικής χρηματοδότησης (ΚΑΠ)  για την Τ.Δ α’ και β’ Βαθμού τα 2 δις744 εκ.Για το 2019 ανήλθε  σε 2 δις 510 συνολικά (1.710εκ για τους δήμους).  Το  ύψος των “ιδίων εσόδων”

τέλη και οι τοπικοί φόροι – υπερτερούσε της κρατικής χρηματοδότησης  και ανέρχονταν  σε 2.614 εκ ευρώ, κατεύθυνση που ξεχωρίζει στο ΜΠΔΣ. 

Οι δε δαπάνες  προσωπικού (μισθός- ασφάλιση , μόνιμοι, συμβασιούχοι ) για το σύνολο της  τοπικής διοίκησης ανέρχονταν  στο ποσό των 2.409 εκ .

Τα παραπάνω μεγέθη σε συνδυασμό με :

α) Με τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις εδώ και 20 χρόνια σε πρόνοια,  παιδεία, υγεία ,  πολιτισμό, αθλητισμό και άλλες  υποδομές

β) Με την απόλυτη μείωση της χρηματοδότησης τους  από τον κρατικό προϋπολογισμόΔήμων και Περιφερειών και

γ)  Με  το πέρασμα στην λογική της ανταποδοτικότητας, δηλαδή για «να έχεις υπηρεσίες πρέπει να τις πληρώσεις», ένα στόχο έχουν:

Την «απελευθέρωση»  κεφαλαίων  για την χρηματοδότηση  των επιχειρηματικών ομίλων.

Β. Το περιεχόμενο του προϋπολογισμού

Κύρια αρμοδιότητα των Δήμων είναιο σχεδιασμός και η διαχείριση τομέων της κοινωνικής πολιτικής και βασικών υποδομών της .

Μια  κοινωνική πολιτική  που όμως δεν  ανταποκρίνεταιστις σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, τις δυνατότητες της εποχής και της επιστήμης. Σαν συνέχεια της στρατηγικής στο χώρο της ΤΔ έρχεται η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στο χώρο των Δήμωνκαι του όποιου ενιαίου χαρακτήρα είχαν αυτές και η αντικατάσταση τους  από  ευκαιριακές δομές φτώχειας ( κοινωφελής), η  σύμπραξη  με ιδιώτες, ΚΟΙΝΣΕΠ,ΜΚΟκλπ .   

Στην βάση όλων των παραπάνω  θα πρέπει να συνεκτιμηθούν  ο σχεδιασμός  και οι κυβερνητικές προτεραιότητες σήμερα ,  τον ρόλο που εναποθέτει η κυβέρνηση στην τοπική διοίκηση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Ανατροπές  στο σύστημα διοίκησής της ΤΔ  που έφερε ως κυβέρνηση η ΝΔ
  • Tο κυβερνητικό της πρόγραμμα όσον αφορά αρμοδιότητες και  πόρους της τοπικής διοίκησης
  • Την προτεραιότητά της να προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης και της αποκομιδής απορριμμάτων. Δεν είναι τυχαία η πρόσκληση του πρωθυπουργούστο γερμανικό κεφάλαιο να επενδύσει σε αυτό τον τομέα ούτε επίσης ότι οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που είναι σε ευρεία πορεία υλοποίησης, όπως δρομολογούνται και στο Δήμο μας.
  • Άμεσα θα δούμε και άλλα, όπως ζητήματα που αφορούν  την  εμπορευματοποίηση, την επιχειρηματική αξιοποίηση της δημοτικής και δημόσιας γης, των ελεύθερων χώρων, υποδομών,την διασύνδεση της ΤΔ με τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων.

Γ. Ο προϋπολογισμός2020 του Δήμου Πάρου

  Προτεινόμενα 2019 Εκτίμηση 31/12/2019 Προτεινόμενα 2020
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.740.428,24 6.073.563,16 6.156.565,13
ΙΔΙΑ 3.655.335,89 63,67% 4.014.230,98 66% 4.097.232,93 66,55%
ΕΚΤΑΚΤΑ 3.943.561,55 1.235.937,44 3.469.135,72
ΙΔΙΑ 1.126.144,52 28,55% 453.012,51 36,65% 664.808,11 36,65%
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ* 1.070.036,92 1.147.923,06 902.072,70
ΥΠΟΛ ΠΟΕ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 1.989.246,11 405.668,87 1.997.892,47
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ 9.683.989,79 7.309.500,6 10.527.773,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 4.781.480,41 49,38% 4.467.243,49 61,11%   5.664.113,74 54% χωρίς υπόλοιπα ΠΟΕ  

*ΠΟΕ- Παρελθόντα Οικονομικά Έτη

Από τα στοιχεία του Π/Υ προκύπτει:

1.

  • Τα ίδια τακτικά έσοδα  σε επιβεβαίωση όσων αναφέρουμε παραπάνω, αποτελούν το 66,55% των τακτικών εσόδων του Δήμου, περίπου 3% παραπάνω από τα προτεινόμενατου 2019 .
  • Τα ίδια έκτακτα έσοδα αποτελούν το 36,65% των έκτακτων εσόδων μας, 8,1% παραπάνω από τα προτεινόμενα του 2019.
  • Στο σύνολο των εσόδων ( τακτικών – έκτακτων) τα ίδια έσοδα αποτελούν σταπροτεινόμενα του 2020 το 54%, με προτεινόμενα το 2019 49,38% (αύξηση 4,62%), αλλά εκτιμώμενα για το κλείσιμο του 2019 το 61,11%!!!

Ενώ λοιπόν ο παριανός λαός, όπως στο σύνολο του ο ελληνικός, πληρώνει δυσβάστακτους άμεσους και έμμεσους φόρους, ξαναπληρώνει για τις αναγκαίες, απαραίτητες και αυτονόητες παροχές και υποδομές μέσα από τα δημοτικά τέλη , φόρους κλπ.

1.

Η Δημοτική Αρχή σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει τα χρόνια που διοικεί την διαφωνία της με αυτή την επιβαλλόμενη πολιτική ούτε αξιοποιεί την παρουσία της σε ανώτερα όργανα (ΠΕΔ κλπ),  για την καταδίκη της. Μιας πολιτικής που έχει κατακρατήσει στο παρελθόν παράνομα πόρους που ανήκαν στους Δήμους και στη συνέχεια αυτή η πολιτική έχει μειώσει την κρατική επιχορήγηση σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα με την στάση της «σιγοντάρει» την κυβερνητική πολιτική του χτες και του σήμερα.

2.

Στον Π/Υ του 2020 και στα ίδια έσοδα, περιλαμβάνονται έσοδα από δημοτικά τέλη και φόρους που εμείς είχαμε καταθέσει πρόταση μείωσης ή απαλλαγής από αυτά  συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων και αύξησης τελών για μεγάλες επιχειρήσεις, πρόταση που δεν έγινε δεκτή.

3.

Στον Π/Υ του 2020 στις δαπάνες, περιέχεται το τεχνικό πρόγραμμα του 2020, το οποίο καταψηφίσαμε γιατί κατά τη δική μας άποψη δεν ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων και των αναγκών της μεγάλης πλειοψηφίας του παριανού λαού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι απουσιάζουν από το ΤΠ μελέτες και έργα  πολιτικής προστασίας, απαιτούμενα έργα συντήρησης- επισκευής σχολικών κτιρίων, χώρων πολιτισμού, χώρων αναψυχής, προνοιακών υποδομών κλπ

4.

Ορισμένες παρατηρήσεις

  • Από τα στοιχεία προκύπτει ότι για το 2020 ο Δήμος υπολογίζει επιπλέον μόνο 339.835,51!!!
  • Από τις προβλεπόμενες για το 2019 επενδύσεις (Μελέτες, έργα, προμήθειες παγίων, αγορές κτιρίων) ύψους 8.878.055,42 ευρώ, κατ΄εκτίμηση υλοποίησαν μόνο 2.346.498,63 ευρώ !
  • Ο Δήμος μας εξακολουθεί και έχει υψηλό χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των 8.200.000 ευρώ (κλεισμένο το 2019) !!!, γεγονός που αποδεικνύει την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να αξιοποιήσειχρήματα που υπάρχουν.

Συμπερασματικά λοιπόν προκύπτει ότι για μας ο προτεινόμενος προϋπολογισμός δεν κινείται στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων, της αντιμετώπισης των πραγματικών αναγκών του παριανού λαού και της καθημερινότητας του,

και επομένως τον καταψηφίσαμε.

...