Κ.Μπιζάς: Ημερίδα με θέμα « Υγεία στις νησιωτικές περιοχές »

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ  « Υγεία στις νησιωτικές περιοχές »

ΕΠΑΛ Πάρου – 14.12.19

ΘΕΜΑ : «Δράσεις – πολιτική της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την Υγεία στην Πάρο και στις Κυκλάδες»

Κύριοι Δήμαρχε,

Κύριοι Συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης,

Κύριε Πρόεδρε Φίλων της Πάρου,

Κυρία Πρόεδρε Τ.Ο. Ν.Δ. Πάρου,

Κύριε τ. Αντιπρόεδρε Παγκόσμιας Εταιρείας της Ψυχιατρικής Εφήβου,

Κύριε Επιστημονικέ Διευθυντή Κ.Υ. Πάρου,

Κύριοι Εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι και Εισηγηταί της Ημερίδας,

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι,

Το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί όλους εμάς, που ζούμε σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, δεν είναι άλλο από το θέμα της νησιωτικότητας και των παροχών υγείας, οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη του τόπου μας και τη μείωση της απομόνωσης σε σχέση με τον χερσαίο κορμό της χώρας.

Τα νησιά ορίζονται διεθνώς ως ειδικές γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες οι παροχές ιατρικής φροντίδας υψηλής ποιότητας καθορίζουν την ευημερία και την κοινωνική ανάπτυξη, διευρύνουν και αμβλύνουν την απομόνωση και άρουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Η πολιτεία πρέπει να κατοχυρώσει και να υποστηρίξει το δικαίωμα των νησιωτών στην υγεία, πράγμα που δεν έπραξε ποτέ καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Έχουν γραφτεί χιλιάδες επιστολές και ατελείωτες ώρες συζητήσεων με την πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο Υγείας επί χρόνια, το αποτέλεσμα είναι γνωστό.

Κανείς δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να καταλάβει ότι τα νησιά μας έχουν ιδιαιτερότητες, με πλήθος δυσκολιών και προβλημάτων, που επιβραδύνουν την ανάπτυξη τους.

Είναι σημαντική η αναγνώριση της έννοιας «νησί» ως ξεχωριστό φαινόμενο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σχεδίαση και εφαρμογή διαθρωτικών πολιτικών στην υγεία, που να διαφοροποιούνται από τις  συνήθεις περιφερειακές πολιτικές που εφαρμόζονται στον Ηπειρωτικό κορμό.

Δεν θέλει και πολύ να καταλάβει ο καθένας μας ότι ο ιατρός θα προτιμήσει να πάει στην Θήβα ή στην Λειβαδιά παρά να πάει στην Ανάφη ή την Δονούσα αφού η μισθοδοσία παραμένει η ίδια.

Η Περιφερειακή Αρχή του Νοτίου Αιγαίου  έχει αποφασίσει να παλέψει να διαθέσει πόρους στο μέτρο των δυνατοτήτων της και πάνω από αυτές, για την παροχή της δυνατότητας στους νησιώτες μας να έχουν πρόσβαση στο αυτονόητο, την υγεία.

Η Περιφερειακή Αρχή θέσπισεμε τις υπ’ αριθμ. 23/2015, 85/2015, 144/2016, 79/2018, 75/2019  αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίουτο βοήθημα των 450,00€/μήνα για κάθε ιατρό που καλύπτει θέση, η οποία παρέμενε κενή επί σειρά ετών στις μονάδες υγείας ΠΙ, ΠΠΙ, ΚΥ και Νοσοκομεία της Περιφέρειας μας.

Κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου το Υπουργείο Υγείας με το άρθρο 43 του Ν. 4368/2016 συμπλήρωσε το άρθρο 20 του Ν. 4213/2013 ως εξής : « Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σήμερα αποζημιώνει με 450,00€/ μήνα,85 συνολικά ιατρούς ( 46 επικουρικούς και 39 αγροτικούς ).

Η αποζημίωση έχει διάρκεια όσο η θητεία του ιατρού στο συγκεκριμένο ιατρείο με μέγιστη διάρκεια τρία χρόνια.

Σε περίπτωση που στο ιατρείο παρουσιαστούν περισσότεροι ιατροί από αυτούς που επιχορηγεί η Περιφέρειας, τότε την αποζημίωση θα λαμβάνει ο ιατρός που ανέλαβε πρώτος υπηρεσία στο ιατρείο.

Με τις παραπάνω αποφάσεις κλείσαμε για πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση αρκετά κενά στις υπηρεσίες υγείας στα νησιά μας.

Επίσης την περίοδο 2014-19 ως Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου διαθέσαμε μεγάλο μέρος Ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας μας από το ΕΣΠΑ 2014-2020  και ειδικότερα :

– για την χρηματοδότηση των δομών Ψυχικής Υγείας στις ΒΔ, Δ και Νοτιοανατολικές Κυκλάδες ( συνολικός π/υ 402.000 ευρώ ),

– για την προμήθεια και αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ( συνολικός π/υ 1.144.276,46 ευρώ) ,

– για την προμήθεια εξοπλισμού στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας μας που αφορά την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής στα νησιά μας, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την προμήθεια ασθενοφόρων μικρού όγκου ( συνολικός π/υ 2.081.312,25 ευρώ )

και

– για την χρηματοδότηση του προγράμματος ανανέωσης του στόλου ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα μεγάλα νησιά ( συνολικός π/υ 1.308.276,00 ευρώ ).

Κυρίες και Κύριοι,

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες και δράσεις της Περιφέρειας μας πραγματοποιούνται διότι υπάρχει η επιθυμία και η πολιτική βούληση για την υποστήριξη της δημόσιας υγείας.

Δεν θέλουμε να είμαστε συνεχώς μοιρολάτρες και μεμψίμοιροι για την αυτονόητη βέβαια υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες μας.

Συγχρόνως στις επαφές μας με το Υπουργείο Υγείας διεκδικούμε και ζητάμε την λειτουργία ενός συστήματος υγείας που θα καλύπτει τις ανάγκες των νησιωτών μας, θα οργανώνει την προληπτική ιατρική,  θα παρέχει αξιόπιστες και σοβαρές συνθήκες πρωτοβάθμιαςκαι δευτεροβάθμιας περίθαλψης και θα στελεχώνει τις μονάδες υγείας με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ενώ θα εξασφαλίζει και μόνιμη κάλυψη σε διασώστες όπου λειτουργούν παραρτήματα του ΕΚΑΒ.

Έχω υποχρέωση επίσηςνα επισημάνω τον καθοριστικό ρόλο των ιατρώνκαι των νοσηλευτών , με την υπάρχουσα υποστελέχωση, οι οποίοι καλούνται σε πολλές περιπτώσεις να εργαστούν με πενιχρά υποστηρικτικά μέσα ειδικά στα μικρά νησιά  των Κυκλάδων.

Ακόμη για την μεταφορά των έκτακτων περιστατικών προς κάποιο νοσοκομείο έχουμε γίνει συχνά θεατές στο ίδιο έργο. Τα ιπτάμενα να μην μπορούν να πετάξουν ή να μην είναι διαθέσιμα και οι ασθενείς να μετακινούνται με πλωτά μέσα ακόμη και με άσχημες καιρικές συνθήκες προς την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει στην σημερινή ημερίδα και το οποίο χρήζει επιτακτικά επίλυσης από την πολιτεία.

Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ τους «Φίλους της Πάρου» και το Κ.Υ. Πάρου για την διοργάνωση της σημερινής ημερίδας με θέμα «Ημερίδα για την Υγεία σε νησιώτικες περιοχές» και εύχομαι να επιτευχθεί ο σκοπός της και να δοθούν απαντήσεις σε χρονίζοντα και αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν τους συμπατριώτες μας νησιώτες.

Σας ευχαριστώ,

Κων/νος Ν. Μπιζάς

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας – Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων&Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *