Το νέο κλειστό Γυμναστήριο της Παροικιάς

Με την  με αρ. πρωτ. 83551/22-11-2019 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών κου Τάκη Θεοδωρικάκου, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Παροικιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV  «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου και χρηματοδότηση ύψους 600.000,00 €.

Η ιδέα κατασκευής ενός νέου κλειστού Γυμναστηρίου  ανακινήθηκε στις 21 Ιουλίου 2016, με την  244/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με την οποία αποφασίστηκε η κατασκευή του, στη θέση «Ζευλάκι» στην Παροικιά. Έκτοτε, μεσολάβησαν άλλες δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, που αφορούσαν το αίτημα του Δήμου Πάρου προς την ΚΔΕΠΑΠ για την χρηματοδότηση του έργου και στη συνέχεια την αποδοχή του ποσού των 400.000,00 € από τo αποθεματικό της.

Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε να φέρει εις πέρας την ολοκλήρωση της μελέτης για το νέο κλειστό Γυμναστήριο και ανέθεσε στους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου να εκπονήσουν τις απαραίτητες μελέτες. Η διαδικασία περιελάμβανε μελέτες, εγκρίσεις και αλληλογραφία μεταξύ των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου και άλλων αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών όπως τη Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, τη Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, το Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου, τη Διεύθυνση Δασών Ν. Κυκλάδων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, τη ΔΕΔΔΗΕ κ.α.

Στο έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας, πολύτιμος αρωγός και συνεργάτης ήταν το μελετητικό γραφείο του κ. Βαζαίου Πετρόπουλου, ο οποίος προσφέρθηκε να συνδράμει στην όλη διαδικασία αφιλοκερδώς. Ενώ, την όλη προσπάθεια πλαισίωσαν άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που ενεπλάκησαν άμεσα στην προσπάθεια υλοποίησης του έργου, τοπικοί παράγοντες, μελετητές και άνθρωποι τοπικών αθλητικών σωματείων, κυρίως του ΑΟΠ.

Επίσης, ο Δήμος Πάρου εκτός από την κατάθεση του αιτήματος και την παραχώρηση οικοπέδου, δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στην χρηματοδότηση του έργου με ιδίους πόρους, έως του ποσού των 1.700.000,00 €, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου και, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίησή του.

Το σημαντικό αυτό έργο αναμένεται να ενισχύσει τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Πάρου, δίνοντας λύση στις αυξημένες ανάγκες, όσον αφορά τις προπονήσεις των αθλητών και τους αγώνες των παριανών συλλόγων. Το αποτέλεσμα είναι μια δικαίωση για όλους τους Παριανούς που θα δουν τα χρήματά τους να αξιοποιούνται από τον Δήμο προς όφελός τους αλλά κυρίως για τον κόσμο του αθλητισμού και τη νεολαία της Πάρου.

Ως εκ τούτου, θα ήταν προτιμότερο για την πορεία του έργου να μην γίνονται αναφορές και πολιτικές ανακοινώσεις, που μόνον εσφαλμένες εντυπώσεις δημιουργούν και δεν ωφελούν κανέναν. Πόσο μάλλον όταν ο Δήμος Πάρου χρειάστηκε να «επιστρέψει» τα 132.000,00 € ευρώ στην ΚΔΕΠΑΠ, και στην ουσία να τα συνεισφέρει στο έργο, καθώς λόγω των λανθασμένων υπολογισμών του αποθεματικού της από τον τότε Πρόεδρο κ. Μαρινόπουλο, κινδύνευαν να μείνουν απλήρωτοι οι υπάλληλοί της, ενώ δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών των δομών πρόνοιας .

Ιστορικό ενεργειών Δήμου Πάρου για τη κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στην Παροικιά

 • Η με αρ. πρωτ. 2598/15-05-2002 πράξη χαρακτηρισμού μορφής γης της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων  με την οποία βεβαιώνεται ότι η έκταση συνολικού εμβαδού 12.104,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Ζευλάκι» του Δήμου Πάρου, δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παρ.1-5 άρθρου 3 του Ν. 998/79 γιατί είναι αγροτικής μορφής.
 • Το με αρ. πρωτ. ΤΥ –Δα/Φ320/301/1175/28-05-2002 έγγραφο του Α΄ Τμήματος της Δ/νσης Μελετών Αθλητικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού  προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου με θέμα: “Καθορισμός όρων δόμησης Κλειστού Γυμναστηρίου” στο οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη στους όρους και περιορισμούς δόμησης που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και προτείνονται οι όροι που θα διασφαλίσουν τη λειτουργικότητα της όλης εγκατάστασης.
 • Το με αρ.πρωτ.2795/19-07-2002 έγγραφο της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων προς το Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου και το Δήμο Πάρου, με θέμα “Οικοδομή Ιδιοκτησίας Δήμου Πάρου”, με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ11, με τον όρο οι εργασίες να γίνουν με παρακολούθηση από τους φύλακες αρχαιοτήτων. Επίσης, επειδή η κάλυψη υπερβαίνει τα 250 τ.μ. η υπόθεση διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νήσων.
 • Το με αρ. πρωτ. ΣΧΟΠ 539/07-10-2002 έγγραφο του Υπουργείου Αιγαίου ΣΧΟΠ – Επαρχείου Νάξου προς το Πολεοδομικό Γραφείο Νάξου και κοινοποίηση στο Δήμο Πάρου με θέμα: “Κοινοποίηση πρακτικού ΣΧΟΠ Επαρχείου Νάξου” με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για τη κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου.
 • Το με αρ. πρωτ. Δ.Π. 8989/29-11-2002 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων προς το Δήμο Πάρου με θέμα: “Απαλλαγή από την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11, στη θέση «ΖΕΥΛΑΚΙ», Δ.Πάρου”, με την οποία έγινε γνωστό ότι δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εφόσον τηρηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και επειδή, το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής NATURA 2000.
 • Το με αρ. πρωτ. 4848/12-11-2003 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν.Κυκλάδων  προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάρου με θέμα: “Απάντηση επί αιτήσεως”, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η περιγραφόμενη έκταση στη θέση «Ζευλάκι», έχει τεθεί οριστικά εκτός του πλαισίου προστασίας των περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων διότι είναι αγροτικού χαρακτήρα.
 • Η με αρ. πρωτ. 11163/12-08-2016 απόφαση 244/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: “Λήψη απόφασης για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη θέση «Ζευλάκι» Δ.Κ. Παροικίας Δήμου Πάρου»”, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στη θέση «Ζευλάκι» Παροικιάς.

Το με αρ.πρωτ. οικ.111478/3036/08-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων προς τη Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πάρουμε θέμα:

 • “Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Πάρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά τη χρηματοδότηση της μελέτης κλειστού γυμναστηρίου στη θέση Ζευλάκι Πάρου”, το οποίο αναφερόταν στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ως άνω Σχεδίου προκειμένου αυτό να εισαχθεί ως θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Το με αρ.πρωτ. 12430/13-09-2016 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς τον Έπαρχο Πάρου και την Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με θέμα: “Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Πάρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά τη χρηματοδότηση της μελέτης κλειστού γυμναστηρίου στη θέση Ζευλάκι Πάρου”, με το οποίο απεστάλη το Τροποποιημένο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 • Το με αρ.Υπηρ. 20/07-12-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Πάρου προς τον Δήμαρχο Πάρου και τον Πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ με θέμα: “Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς”, στο οποίο γίνεται εκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου με δύο διαφορετικούς τρόπους.
 • Η με αρ. πρωτ. 1173/03-02-2017 απόφαση 6/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: “Αίτημα Δήμου Πάρου προς την ΚΔΕΠΑΠ για χρηματοδότηση της «Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς» Δημοτικής Κοινότητας Πάρου.»”, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η υποβολή αιτήματος του Δήμου Πάρου προς την ΚΔΕΠΑΠ για χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€).
 • Η με αρ. πρωτ. 6871/06-06-2017 απόφαση 168/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: “Λήψη απόφασης με θέμα «Αποδοχή ποσού από καθαρά κέρδη της ΚΔΕΠΑΠ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Πάρου στη θέση Ζευλάκι».”, με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αποδοχή του ποσού των 400.000,00€. Στην απόφαση μειοψήφησε ο κος Νικόλαος Βολοσυράκης ο οποίος ψήφισε κατά διότι θεώρησε ότι υπήρχαν άλλες προτεραιότητες που έπρεπε να ακολουθήσει ο Δήμος και όχι αυτήν. Στη συνεδρίαση είχε πάρει το λόγο ο κος Γεωργιάδης ο οποίος  εξέφρασε την επιφύλαξή του αναφέροντας ότι το αποθεματικό της Επιχείρησης αποτελεί για τους εργαζόμενους μια δικλίδα ασφαλείας  και ζήτησε να υπάρξει δέσμευση ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια στο μέλλον τόσο από το Δήμο Πάρου όσο και από την ΚΔΕΠΑΠ για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των προνοιακών δομών.
 • Το με αρ.πρωτ. 17269/06-11-2017 βεβαίωση του Γραφείου Δημάρχου Δήμου Πάρου με την οποία ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος βεβαιώνει ότι το ακίνητο στη θέση ΖΕΥΛΑΚΙ της Παροικιάς, ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Πάρου, ως καθολικό διάδοχο της Κοινότητας Πάρου.
 • Το με αρ.πρωτ. 1078/20-11-2017 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων προς το Γραφείο Δημάρχου Πάρου με θέμα: “Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β στη θέση Ζευλάκι Παροικιάς. ”
 • Το με αρ.πρωτ. 18919/04-12-2017 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς την ΔΕΔΔΗΕ με θέμα: “Δέσμευση Χώρου για Υποσταθμό”, με το οποίο εστάλη το Τοπογραφικό Διάγραμμα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. και ζητείτο η γνωμοδότηση της υπηρεσίας για το αν απαιτείται η δέσμευση χώρου για Υποσταθμό.
 • Το με αρ.πρωτ. 50527/05-12-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ – Δ/νσης Περιφέρειας Νήσων προς το Δήμο Πάρου με θέμα: “Δέσμευση Χώρου για Υποσταθμό ”, με το οποίο έκανε γνωστό ότι για το κλειστό γυμναστήριο στη θέση Ζευλάκι δεν απαιτείται η δέσμευση χώρου για κλειστό υποσταθμό.
 • Το με ημ/νία 15-11-2018 έγγραφο του Δήμου Πάρου προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: “Ενταλματοποίηση δαπανών Δήμου Πάρου”, με το οποίο διαβιβάστηκε το ειδικό έντυπο πληρωμής αυθαιρέτων που αφορά τη νομιμοποίηση κτιρίων στο δημοτικό οικόπεδο στο Ζευλάκι Παροικιάς.
 • Το με αρ.πρωτ. 23/03-01-2019 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με θέμα: “Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στη θέση Ζευλάκι στο Δ.Δ. Παροικιάς Δ.Πάρου”, με το οποίο απεστάλη η μελέτη του έργου και ζητήθηκε η κατά νόμο γνωμοδότηση της υπηρεσίας.
 • Το με ημ/νία 22-01-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προς το Δήμο Πάρου– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα “Αυτοψία και έλεγχος υπεδάφους με δοκιμαστικές τομές στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Πάρου στη θέση «Ζευλάκι» Δ.Κ.Παροικιάς ν.Πάρου ”, με το οποίο ζητήθηκε να γίνουν προηγουμένους δοκιμαστικές τομές στο χώρο, επειδή η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον και σύμφωνα με το νόμο 3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 • Το με ημ/νία 20-02-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προς το Δήμο Πάρου– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα “Οικοδομική Υπόθεση κατασκευής «κλειστού γυμναστηρίου» φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Πάρου, στη θέση «Ζευλάκι» Δ.Δ. Παροικιάς Δήμου Πάρου.”,  με το οποίο δόθηκε η άδεια για κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, με τον όρο της παρακολούθησης των εκσκαφικών εργασιών από υπάλληλο της υπηρεσίας.
 • Η με αρ. πρωτ. 4927/08-04-2019 απόφαση 66/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: “Αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων.»”
 • Το με αρ.πρωτ. 53699/15-04-2019 έγγραφο του Δήμου Πάρου προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Δ/νση Τεχνικών Αθλητικών Έργων & Υποδομών με θέμα: “Σύμφωνη γνώμη για υποβολή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς» του Δήμου Πάρου, Νομού Κυκλάδων”, με το οποίο απεστάλη η μελέτη για τη κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου.
 • Το με αρ.πρωτ. 5467/16-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής με θέμα: “Βεβαίωση άδειας λειτουργία για το έργο Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς.”, στο οποίο βεβαιωνόταν ότι διασφαλίζεται η μελλοντική αδειοδότηση του προτεινόμενου προς ένταξη έργου.
 • Το με αρ.πρωτ. 5645/16-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής με θέμα: “Αίτηση ένταξης του Δήμου Πάρου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων.»” . Το έγγραφο συνοδευόταν με την υπ’αρ. 66/2019 απόφαση του Δ.Σ. Πάρου και το Τεχνικό Δελτίο Έργου.
 • Η με αρ. πρωτ. 5911/23-04-2019 απόφαση 114/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα: «Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2019.», με την οποία ενισχύθηκε ο κωδικός 74.03.12 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ» κατά 132.000,00€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 607.000,00€.
 • Το με ημ/νία 24-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων & Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμούπρος το Γραφείο Δημάρχου Δήμου Πάρου με θέμα: “Σύμφωνη γνώμη για υποβολή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς» του Δήμου Πάρου, Νομού Κυκλάδων”, με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παραγράφου 4 της Πρόσκλησης.
 • Το με αρ.πρωτ. 6056/25-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής με θέμα: “Συμπληρωματικά στοιχεία για την αίτηση ένταξης του Δήμου Πάρου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων.»” . Με το έγγραφο απεστάλη η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την ως άνω πράξη.
 • Το με αρ.πρωτ. 8357/06-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου με θέμα: “Υποβολή μελέτης πυρασφάλειας του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς.»”
 • Το με αρ.πρωτ. 10808/10-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής με θέμα: “Διευκρινήσεις για την αίτηση ένταξης του Δήμου Πάρου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων.»”. Μαζί με το έγγραφο απεστάλη και το Τεχνικό Δελτίο Έργου.
 • Η με αρ. πρωτ. 83551/22-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: “Ένταξη Πράξης του Δήμου Πάρου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV  «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»”, με το οποίο  αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 600.000,00 €, και φορέα υλοποίησης το Δήμο Πάρου
. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.