21/11: Ημερίδα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά

Στο πλαίσιο της έναρξης δράσεων συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης ΜΙΟ-ECSDE (πρωτοβουλία MEdIES) και Δήμων νησιών και παραθαλάσσιων περιοχών ο Δήμος Πάρουοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου την Πέμπτη 21η Νοεμβρίου 2019 (17:15 – 20:00) με θέμα την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά.

Ο Δήμος Πάρου, η ΕΕΑΑ και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης λειτουργώντας με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης, συνεργάζονται και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανακύκλωση συσκευασιών και κυρίως στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, ειδικότερα των πλαστικών μιας χρήσης.

Βασικός στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση κοινού και η ευαισθητοποίηση σε θέματα μείωσης των πλαστικών στις θάλασσες, η ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης σε κάθε περιοχή, η υποστήριξη ομάδων μαθητών και η βιωματική ενεργοποίηση τους απαντώντας ατομικά και ομαδικά στο κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.

Αποτελεί βασική προτεραιότητά μας το τρίπτυχο:

Ενημέρωση και ενεργοποίηση των δημοτών σε κάθε νησί και παραθαλάσσια περιοχή

Το μήνυμα να φτάσει σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες

Ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών και των εφήβων

Η Ημερίδα αυτή εντάσσεται στην πολιτική προώθησης αποτελεσματικής ανακυκλωτικής συμπεριφοράς από τους πολίτες. Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και στοχεύει παράλληλα στην ανάδειξη της συνεργασίας μεταξύ συμβεβλημένων επιχειρήσεων, της τοπικής κοινωνίας, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και του Δήμου Πάρου. Οι δραστηριότητες σκοπεύουν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν άμεσα περισσότερους κατοίκους όλων των ηλικιών και ειδικότερα τη μαθητική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς). Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά παρουσίαση και εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα, μετά την Λευκάδα.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος είναι:

  • ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη.
  • ανακύκλωσης. Μεσοπρόθεσμα αναμένεται:
  • των περιοχών.

Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί πάνω από 2.213 συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Στα 15 χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ έχει καταφέρει να καλύψει με τα έργα της σχεδόν το 95% του πληθυσμού της χώρας έχοντας συνεργασία με το 93% των ΟΤΑ στους οποίους είναι τοποθετημένοι σχεδόν 162χιλ. κάδοι ενώ έχουν παραδοθεί και 505 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν περίπου 580.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών το 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΑΑ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.herrco.gr.

Λίγα λόγια για το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Το MIO-ECSDE είναι μία ομοσπονδία περίπου 128 μεσογειακών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της ανάπτυξης σε 27 χώρες της ευρωμεσογειακής περιοχής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος & της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το MIO-ECSDE διευκολύνει και υποστηρίζει τέσσερα άλλα δίκτυα σημαντικών μεσογειακών φορέων που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και βιώσιμων προκλήσεων της περιοχής: (1) το Δίκτυο Εκπαιδευτικών (MEdIES), (2) τον Κύκλο των Μεσογειακών Βουλευτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (COMPSUD), μια κεντρική ομάδα βουλευτών, που έχει μέλη από τις περισσότερες μεσογειακές χώρες, (3) τον Κύκλο των Μεσογειακών Δημοσιογράφων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (COMJESD) και (4) το Μεσογειακό Δίκτυο Πανεπιστημίων για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (MedUnNet) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (UoA).

Το Δίκτυο «MEdIES – Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον & την Αειφορία» είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ και οι δράσεις του περιλαμβάνουν:

  • Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών στα θέματα Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
  • Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της ΠΕ/ΕΑΑ.
  • Την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Ενημέρωσης (ΤΠΕ) μέσα από εκπαιδευτικές διαδικτυακές εφαρμογές (Πρόγραμμα HYDRIA) και με τη λειτουργία της ιστοσελίδας του δικτύου www.medies.net.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης ΕΔΩ http://mio-ecsde.org/ και για το Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών ΕΔΩ http://www.medies.net/.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.