Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των Λιμενικών έργων προστασίας του αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας

Ο Δήμος Πάρου σας ενημερώνει ότι εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5040176, η Πράξη «Λιμενικά έργα προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας Πάρου: συμπληρωματικά έργα επέκτασης του προσήνεμου βόρειου μώλου για τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού».  

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15-09-2020 και ημερομηνία λήξης η 31-12-2023. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Πάρου και φορέας λειτουργίας του είναι το Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου. Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου (βόρειου) μώλου του Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας με φυσικούς ογκόλιθους, κατά 83μ. Η προτεινόμενη επέκταση έχει προκριθεί ως έργο βελτίωσης / ενίσχυσης της προστασίας του καταφυγίου, δεδομένου ότι από τους κυματισμούς του ευρύτερου Βόρειου-Βορειοδυτικού και Δυτικού τομέα, δημιουργείται σοβαρή κυματική διαταραχή στην είσοδο και στις λιμενολεκάνες του Αλιευτικού Καταφυγίου, η οποία καθιστά προβληματική και ανασφαλή την προσέγγιση, την αγκυροβολία, την πρόσδεση και τον ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών στις λεκάνες αυτές.

Προβλέπονται επίσης εργασίες:

(i) Κατασκευής πρίσματος προστασίας στην προσήνεμη πλευρά του έργου.

(ii) Βυθοκορήσεων για την εκσκαφή των επιφανειακών πρώτων 2μ. του φυσικού πυθμένα με σκοπό την απομάκρυνση των χαλαρών εδαφών και οργανικών που εντοπίσθηκαν κατά τη εκτελεσθείσα υποθαλάσσια γεωτεχνική έρευνα.

(iii) Κατασκευής πρίσματος έδρασης του έργου και στρώση καλά διαβαθμισμένου αμμοχάλικου στη βάση της εκσκαφής,

(iv) Μεταφοράς του φάρου του ακρομωλίου από το σημερινό ακρομώλιο στο νέο που θα δημιουργηθεί στο πέρας της προτεινόμενης επέκτασης του προσήνεμου μώλου.

Τέλος, θα γίνουν συγχρόνως αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες με αυτεπιστασία, από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ασφάλειας των σκαφών στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Νάουσας Πάρου, στις οποίες ελλιμενίζεται ένας από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους των Κυκλάδων και του Αιγαίου, και στις οποίες καταφεύγουν και φιλοξενούνται συχνά -ιδιαίτερα σε συνθήκες κακοκαιρίας- παραπλέοντα αλιευτικά σκάφη από άλλους λιμένες. 

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.