Ακύρωση περιβαλλοντικής άδειας σε αιολικό από το ΣτΕ λόγω ελλιπούς ορνιθολογικής μελέτης

Με νέα απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως μη νόμιμη την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε σημαντική περιοχή για πουλιά (ΣΠΠ) στο Νομό Λακωνίας λόγω ελλιπούς ορνιθολογικής μελέτης.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι στηρίζεται σε ορνιθολογική μελέτη, η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την παρουσίαση του καθεστώτος της ορνιθοπανίδας της ευρύτερης περιοχής, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως Συνταγματική Περιοχή για τα Πουλιά, εφόσον δεν προκύπτει ότι διεξήχθη έρευνα πεδίου με συνέπεια την ανεπαρκή τεκμηρίωση των επιπτώσεων του έργου στα προστατευόμενα είδη της ορνιθοπανίδας και την μη προληπτική αντιμετώπισή τους. Οι ελλείψεις αυτές επισημάνθηκαν, άλλωστε, από τη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λακωνίας, που αποδέχθηκε την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της οικείας Ν.Α., στα πλαίσια της διαβούλευσης επί της ΜΠΕ, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα. Αβασίμως δε προβάλλει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με το 1015/83/22-1-2013 έγγραφο των απόψεών της προς το Δικαστήριο και η παρεμβαίνουσα εταιρεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε. ορνιθολογική μελέτη απαιτείται μόνον για έργα που εμπίπτουν σε ΖΕΠ, διότι κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, η εκπόνηση ειδικής ορνιθολογικής μελέτης για έργα εκτελούμενα σε περιοχές ΣΠΠ απορρέει ευθέως από τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Συνεπώς, ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι εφόσον το επίμαχο έργο σχεδιάζεται εντός ευρύτερης εκτάσεως, η οποία χαρακτηρίζεται ως ΣΠΠ θα έπρεπε να εκπονηθεί ειδική, ολοκληρωμένη ορνιθολογική μελέτη πλην, όμως, η υποβληθείσα από την παρεμβαίνουσα “ορνιθολογική μελέτη” συνετάγη χωρίς να έχει διεξαχθεί καθόλου έρευνα πεδίου, αλλά, αντιθέτως η μελέτη περιορίσθηκε μόνο σε βιβλιογραφικές αναφορές, είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός.

Κατόπιν των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του επίμαχου ΑΣΠΗΕ είναι μη νόμιμη, λόγω μη διαβίβασης της ΜΠΕ για τη διατύπωση της γνώμης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για το τμήμα του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του και, περαιτέρω, λόγω ελλιπούς ορνιθολογικής μελέτης.

nomosphysis.org.gr

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.