Ανακοίνηση για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη  λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας οι ώρες εξυπηρέτησης έχουν ως εξής:

Δευτέρα : Πληροφορίες και αιτήσεις ΚΕΑ& επίδομα στέγασης 09.00- 14.00

Τρίτη : Πληροφορίες και αιτήσεις ΚΕΑ& επίδομα στέγασης 09.00- 14.00

Τετάρτη : Πληροφορίες και αιτήσεις για Προνομιακά αναπηρικά επιδόματα & επίδομα ανασφάλιστων υπερήλικων 09.00- 14.00

Πέμπτη : Πληροφορίες και αιτήσεις ΚΕΑ & επίδομα στέγασης 09.00- 14.00

Παρασκευή : Διοικητικές εργασίες 

Η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα για Ραντεβού:·          

Μαλαματένιου Λουκία, 

Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας, 2284360155·         

Αραμπατζή Αθηνά, Φραντζεσκάκη Αντιγόνη, 

Κέντρο Κοινότητας, 2284025034     keapolitis@paros.gr

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλώ φροντίστε να έχετε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2019
1)  Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού,  οι υπογραφές θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ όλων των μελών

2) ΑΜΚΑ

3) ΑΦΜ

4) Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο. Το μισθωτήριο θα πρέπει: α) να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, β) να είναι σε ισχύ για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (άρα 6 κατ’ ελάχιστον μήνες, έως ΚΑΙ τον Αύγουστο του 2019), γ) να έχει συναφθεί στο όνομα του αιτούντα.  

5) Λογαριασμός ΔΕΗ. (Κατά την πρώτη εφαρμογή του Προγράμματος η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Δεν απαιτείται να είναι στο όνομα του αιτούντα ή στο όνομα μέλους του νοικοκυριού που συμμετέχει στην αίτηση. Ωστόσο, η σχετική υποχρέωση ενεργοποιείται από 1/1/2020).

6)  Εάν ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

7)  IBAN

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΑ
1)  Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού,  οι υπογραφές θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ όλων των μελών.
2)       ΑΜΚΑ  και  ΑΦΜ
3)       Ε1
4)       Σε περίπτωση Ιδιοκτησίας του σπιτιού: ε9 ή συμβόλαιο σπιτιούΣε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης: Ε1, λογαριασμό ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ/ νερό/ τηλέφωνο) στο όνομα του αιτούντα και Ε2 του ιδιοκτήτηΣε περίπτωση ενοικίου: Ε1- μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες πριν το μήνα υποβολής της αίτησης και ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα
5)       Φωτοτυπία του Λογαριασμού ΔΕΗ
6)       Εάν ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της άδειας διαμονής σε ισχύ ή η φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της
7)       Φωτοτυπία το IBAN
8)       Για όλα τα ενήλικα μέλη που έχουν εργαστεί τους 6 μήνες που προηγούνται της αίτησης χρειάζονται ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ για τους προηγούμενους 6 μήνες
9)       Να γνωρίζετε το ακριβές πόσο που έχετε λάβει το 6μηνο που προηγείται της αίτησης από αγροτική δραστηριότητα, ελεύθερο επάγγελμα, συντάξεις,Α21, ταμείο ανεργίας, επίδομα θέρμανσης και άλλα επιδόματα.Ισχύει για όλα τα μέλη της οικογενείας.
10)   Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν στο σχολειό, βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που να αναγράφει και τον αριθμό μαθητή.
11)   Για μονογονεική οικογένεια απαιτείται η απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.