Κ.Π.Π.Α Δήμου Πάρου: Πρόσκληση Σύγκλισης Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 17 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:1054
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣΚΑΙΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Κ.Π.Π.Α.)

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00, στην έδρα του Ν.Π., στον 1ο όροφο του πρώην Δημαρχείου Πάρου στην Παραλία Παροικίας, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.«Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 237/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου»
2.«Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων & Δαπανών Γ’ τριμήνου Οικ. Έτους 2019»
3.«Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων και κατακύρωση του αποτελέσματος στους οριστικούς αναδόχους εκτέλεσης της: «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ–ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥ για τα Κ.Α.Π.Η.: 1) ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 2) ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ –ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ και 3) ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ Πάρου»
4.«Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή και απόδοση των κτιρίων για τη στέγαση του Π.Σ. Παροικίας, Νάουσας και Κ.Α.Π.Η. Μάρπησσας»
5.«Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής εκτίμησης – Αξιολόγησης καταλληλότητας ακινήτων για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81»
6.«Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81»
7.«Αντικατάσταση μελών της επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για τη σχολική περίοδο 2019 – 2020»
8.«Αντικατάσταση μελών Επιτροπής πραγματογνωμοσύνης καταστροφής υλικού, για το έτος 2019»
9.«Αντικατάσταση μελών επιτροπής Επαναξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων στους Π.Σ. του Ν.Π. για την σχολική περίοδο 2019-2020»
10.«Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού».
11.«Έγκριση καταβολής αποζημίωσης συμμετοχής μελών σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. Οικ. Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου»
12.«Έγκριση διαγραφής νηπίου από Παιδικό Σταθμό του Ν.Π.»

O Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΛΕΟΝΤΗΣ ΜΙΚΕΣ

...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *