Δήμος Πάρου : Ανακοίνωση για το Αλιευτικό καταφύγιο στον Αμπελά

Την Τρίτη 15/10/2019, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου- Αντιπάρου και παρουσία του Δημάρχου Πάρου Μάρκου Κωβαίου, υπεγράφη σύμβαση έργου για την «Ανάπλαση Χερσαίου Χώρου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου & Ενίσχυση του Λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.», ύψους 1.070.493,95 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), μεταξύ του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου κ. Σταύρου Καραχάλιου και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΕΡΓΟΜΑΡΕ Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπιτούνη.

Η κατασκευή του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Λιμενικού Ταμείου, κρίθηκε απαραίτητη καθώς οι υπάρχουσες υποδομές δεν καλύπτουν την ασφάλεια και τις ανάγκες των αλιευτικών σκαφών που ελλιμενίζονται στο καταφύγιο. Οι εργασίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, την καθαίρεση του υπάρχοντος λιμενοβραχίονα, του κατεστραμμένου προβλήτα, της ανωδομής καθώς και του υφάλου εντός της λιμενολεκάνης, ύφαλες εσκαφές εξυγίανσης και κατασκευή βάσης έδρασης, τοποθέτηση τεχνικών ογκολίθων, ύφαλες σκυροδετήσεις, κατασκευή τοίχου προστασίας, τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και σύνδεση του έργου με τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισμού.

Τέλος, όλες οι εργασίες προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα με την μελέτη και την επίβλεψη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πάρου.

Έτσι, μετά το αλιευτικό καταφύγιο ΚΑΛΕΛΕ στην Παροικιά, σειρά έχει η ανάπλαση και η συντήρηση ενός ακόμα αλιευτικού καταφυγίου στη Νάουσα ενώ στο μέλλον θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας σε όλα τα αλιευτικά καταφύγια της Πάρου.

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.