Δήλωση του Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλινίκου

Ἐξ ἀφορμῆς γραπτῆς δηλώσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων καί ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. Σεραφείμ διά τό θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας εἰς τήν ὁποίαν μεταξύ ἄλλων ἀναφέρεται ὅτι «Καί ὁ ἀπουσιάζων διά τοπικόν Ἱερατικόν Συνέδριον Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, συμμεριζόμενος τάς θέσεις τῶν ὡς εἴρηται Σεβ. Μητροπολιτῶν, ἐζήτησε νά παράσχῃ τήν ἐξουσιοδότησίν του εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου σέ περίπτωσιν διεξαγωγῆς ψηφοφορίας, ἀλλά δέν ἐγένετο ἁρμοδίως δεκτό τό αἴτημά του», ἐπιθυμῶ νά δηλώσω, σαφῶς καί κατηγορηματικῶς, ὅτι οὐδέποτε ἐζήτησα νά ἐξουσιοδοτήσω τόν Σεβασμιώτατον Ἅγιον Κυθήρων ἤ ἄλλον Σεβασμιώτατον Ἅγιον ἀδελφόν διά τήν Συνεδρίασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό Σάββατον 12-10-2019.

Ἀπό τήν Διαρκῆ Ιερά Σύνοδον, τῆς Ὁποίας διά τήν περίοδον 2019-2020 τυγχάνω μέλος, ἐζήτησα τήν ἄδειαν τῆς ἀπουσίας μου διά τούς λόγους τούς ὁποίους γραπτῶς ἐξέθεσα εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 409/11-10-2019 ἔγγραφόν μου, κατά τήν διάρκειαν ὀλιγολέπτου Συνεδρίας Αὐτῆς, μετά τό πέρας τῶν Ἀρχιερατικῶν ἐκλογῶν τῆς Παρασκευῆς 11ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἒ., ἡ ὁποία καί μοῦ ἐχορηγήθη ὁμοφώνως.

(Ἄς σημειωθῇ ὅτι ἡ ἀπουσία μου ἀφοροῦσε εἰς τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην μεταβάσεώς μου εἰς τήν Πάρον λόγῳ συγκλήσεως Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, προγραμματισθέντος ἀπό ἔτους ἐν συνεργασίᾳ μέ στελέχη τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας, Πανεπιστημιακούς Διδασκάλους καί τοπικούς φορεῖς. Θέμα του ἦτο: «Ὁ Πάριος Ἡγεμών τῆς Μολδοβλαχίας Νικόλαος Μαυρογένης καί ἡ ἐποχή του» καί πραγματοποιήθηκε εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου ἀπό 11ης ἕως 13ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.).

Πηγή : ekklisiaonline.gr

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.