Απόφαση Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Μάρπησσας

Μάρπησσα 25-9-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

                                           Aριθ. Πρωτ : 260

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ                        

Ταχ.Δ/νση: Μάρπησσα Πάρου 84401                        Τηλ: 2284041217                                               Φαξ: 2284041744                                                Email: dk.marpissas@paros.gr    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ Αριθμός Απόφασης: 1/2019

 ΘΕΜΑ: Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας             Μάρπησσας.      

H Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μάρπησσας, λαμβάνοντας υπόψη:1] Την παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 4555/20182] Την 38/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου όπως τροποποιήθηκε με την 47/2019 απόφασή του, για την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής Δήμου Πάρου.3] Το από 18-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων του Δήμου Πάρου

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     

1. Ορίζει αναπληρωτή της Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Μάρπησσας στην άσκηση των καθηκόντων της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, το μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας Μάρπησσας ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο Δημαρχείο, στην έδρα της Κοινότητας, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.                                                                                    

 H Πρόεδρος του Συμβουλίου                                           

 Κοινότητας Μάρπησσας                                                     

 Αντωνοπούλου Άννα

...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *