Οφειλές προς Δήμους

Σημειώνεται ότι η προθεσμία έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου η προθεσμία πήρε παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για ρύθμιση οφειλών προς δήμους, σύμφωνα με τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι η προθεσμία έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται ως ακολούθως: Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Από 2 έως και 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). Από 25 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Από 49 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). Από 73 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Οι δόσεις είναι  μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 €.  καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.

Πηγή : apopsilive.gr

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.