Πρόσκληση Προσφοράς Ασφάλισης Οχημάτων Δήμου Πάρου

Πρόσκληση προσφοράς απευθύνει ο Δήμος Πάρου προς τα Ασφαλιστικά γραφεία (Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές) Πάρου.

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤ (2)

25 2019-ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.