ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ – Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»                

Παρακαλούμε εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής να ορίσετε τον εκπρόσωπό σας προκειμένου να οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, η οποία γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σ’ αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο και αποτελείται από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αρ. τηλ. 2284360107) για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

O Δήμαρχος  Πάρου    
Μάρκος Ι. Κωβαίος 

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.