Δήμος Πάρου | Τρέλανε μας κι άλλο … Μπορείς

Προσλαμβάνουν 7 ναυαγοσώστες τώρα που τελείωσε το καλοκαίρι.

Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 7 ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 140/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του ν. 4547/2018.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Ναυαγοσωστών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΠΤΑ (7)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

. . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.