Ζημιά σε κεντρικό αγωγό στα Μάρμαρα

Ζημιά σε κεντρικό αγωγό απέναντι από τη Μάντρα του Σομπονη στα Μάρμαρα. Υπάρχει διακοπή υδροδότησης στα Μάρμαρα, στον Πρόδρομο και στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Κ. Αρχιλόχου.

...